Na jednání Rady hlavního města Prahy, které se uskutečnilo 2. října 2018, byl odsouhlasen vítězný návrh Dvoreckého mostu. V druhém kole se vybíralo ze sedmi návrhů, ze kterých komise vybrala návrh zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6.

Vybudováním mostu se ulehčí dopravě v okolí nábřeží a Radlické ulice a také se propojí oba břehy Vltavy novou tramvajovou tratí. Návrh respektuje tradiční pražské obloukové mosty a kubistické prvky v okolí. Na smíchovské straně bude umístěna nová tramvajová a autobusová zastávka, jejíž řešení muselo být součástí návrhu. Podle předběžných nákladů by výstavba mostu stát přibližně jednu miliardu korun, které zahrnují i předmostí a kompletní technické a dopravní vybavenost stavby. Tímto mostem se lépe propojí Praha 4 a Praha 5. Termín zahájení stavby závisí na dalších jednáních s vítězem soutěže a následným zpracováním projektové dokumentace.