Bytová krize v hlavním městě pokračuje navzdory probíhající pandemii i slibům politiků. Vlastnické bydlení v Praze se pro většinu obyvatel města stává pouhým snem. Nedostatek bytů a jejich vysoká pořizovací cena dlouhodobě šponuje i ceny nájmů. To znamená ještě hlubší zásek do rodinných rozpočtů Pražanů, kteří navíc aktuálně čelí ekonomické nejistotě způsobené pandemií koronaviru.

V polovině října byla na stránkách města zveřejněna analýza společnosti Deloitte věnovaná nájemnímu bydlení. Její zjištění lze shrnout zhruba takto: Pandemie upravila ceny nájmů jen kosmeticky. Pokles ceny o pouhé 2,6 % nemůže vymazat průměrný 3% roční nárůst ani skokové zdražení o 12,5 % v roce 2017. Výsledky analýzy ukazují, že i přes nejrůznější sliby se  takřka nic neděje, z čehož lze vyvodit, že vedení hl. m. Prahy nedokázalo s pražskou bytovou krizí udělat vůbec nic.

Alespoň částečnou odpovědí na bytovou a nájemní krizi měl být – podle vedení hl. m. města Prahy – projekt dostupného družstevního bydlení. Tento koncept byl koneckonců v koaličním programovém prohlášení a slibovala jej většina stran zastoupených v zastupitelstvu hl. m. Prahy. Projekt družstevního bydlení se ovšem stal jen dalším ze sporů vládnoucí pražské koalice mezi Piráty primátora Zdeňka Hřiba a Spojenými silami Jiřího Pospíšila a Hany Kordové Marvanové, a dlouho proto přešlapoval na místě.

„Zastupitelský klub hnutí ANO po celou dobu nabízí aktivní pomoc při snaze o odblokování celé situace, protože na tento spor uvnitř vládnoucí koalice dopláceli ze všech nejvíce obyvatelé Prahy. Proto jsem nakonec navrhl takové usnesení, pro které zvedli ruku všichni zastupitelé. Zastupitelstvo se tedy nakonec shodlo, že radní Hana Kordová Marvanová do konce roku vypořádá připomínky Rady, Zastupitelstva, ale i z expertních posudků a následně materiál znovu předloží Zastupitelstvu,“ říká zastupitel hnutí ANO Ondřej Prokop.

Jde ale pouze o jeden z mnoha kroků – dále je potřeba vyřešit nekonečné povolovací procesy při výstavbě a nesmyslné stavební uzávěry na brownfieldech. Bez toho se město nemá jak, ani kam rozvíjet. Rukojmími tohoto boje jsou Pražané. Proto jsme jako klub Hnutí ANO vyzvali vládnoucí koalici, aby Rada hl. města Prahy zastupitelům předložila zásady projektu Dostupného družstevního bydlení v hlavním městě Praze. Čas studií, neustálých koaličních válek i siláckých rétorických cvičení na sociálních sítích již musí skončit. Namísto nekončících sporů uvnitř koalice nejen v této věci, je potřeba konečně začít pracovat, jinak se z Prahy stane město pro pár vyvolených. Všichni ostatní do něj budou dojíždět zvenčí, s čímž má infrastruktura hl. města Prahy problémy už dnes.