Milí sousedé,
asi jste v tomto týdnu zaregistrovali, že magistrát začíná váhat s již několikrát domluvenou rekonstrukcí budovy bývalého Hotelu Opatov a s parkovacím domem, který se k tomu váže.

Po mediální smršti, která následovala v pondělí a úterý po opětovném nerozhodnutí Rady hl.m.Prahy o dalším postupu ve věci rekonstrukce bývalého Hotelu Opatov, jsem navrhl projednání této investiční akce na čtvrtečním Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Pro zařazení tohoto bodu hlasovalo překvapivě téměř celé Zastupitelstvo, tedy výjimečně ve shodě koalice i opozice. Z čehož je patrné, že neřešení budoucnosti tohoto opuštěného panelového domu a potížím, které odklad rekonstrukce způsobuje městské části Praha 11, zastupitelům není lhostejné. Za což všem patří můj dík.

Po delší diskusi Zastupitelstvo dospělo k širokému konsenzu, že je nezbytně nutné dál pokračovat v rozpracovaných krocích vedoucích k rekonstrukci. Zastupitelstvo Radě hl.m.Prahy uložilo do konce května letošního roku provést analýzu účelnosti plánových změn stavby před dokončením (jedná se o snížení počtu jednotek oproti původnímu projektu, které si vymínila ve stavebním povolení Praha 11) a právní rozbor toho, že tento postup je v souladu s platnými zákony. Toto je z diskuse patrně největší zádrhel v realizaci rekonstrukce, protože někteří Radní si dle jejich slov nejsou jistí, zda takto mohou postupovat.

Dále Rada má ověřit výši celkové ceny na celou investiční akci i se započítáním plánovaných změn, které si vymínila Praha 11. Ověření cen musí být v čase a místě obvyklé pro rok 2021. Což je další neznámá často zmiňovaná ze strany některých Radních, kteří se domnívají, že cena za rekonstrukci vzešlá z výběrového řízení je příliš vysoká.

Dále bude Rada tvořit porovnání možností aktuálně plánované rekonstrukce s variantou již dříve zmíněné možné demolice objektu a vybudování v jeho místě nového bytového domu. Toto porovnání má řešit finanční náročnost, časové odhady, efektivitu vynaložených finančních prostředků a také dopad negativní zátěže na přímé okolí objektu u obou variant. Cílem této porovnávací studie bude ověřit, zda je připravovaná rekonstrukce skutečně nejlepším možným řešením.

Já jsem v tuto chvíli s odsouhlaseným postupem na Zastupitelstvu spokojen a těším se v květnu na nové výstupy a návrh dalšího postupu, který Rada předloží. Jen mě mrzí, že se tato diskuse a úkoly neudály už před rokem a celý projekt ležel i přes moje opakované urgence skoro rok bez jakéhokoli pokroku.

Mám velkou radost, že jsem vám mohl přinést takto pozitivní zprávy přímo ze závěru Zastupitelstva, které skončilo v jednu ráno. 😉👍