Inflace roste, ceny se zvyšují a stále více našich obyvatel žije na hranici chudoby a má problémy zaplatit běžné životní náklady. Cestou, jak ulevit Pražanům by kromě jiného bylo dočasné zlevnění cen městské hromadné dopravy, kterou využívají hlavně na cesty do zaměstnání. Proto jsem na čtvrtečním zastupitelstvu navrhl sezónní snížení cen na polovinu. Současné vedení hlavního města však nenašlo odvahu zařadit můj materiál na program jednání.
Toto řešení je přitom ozkoušenou praxí některých velkých evropských městech, zvláště pak v Německu. Nemuseli bychom tak vymýšlet nic nového, jen bychom přejali funkční model ze zahraničí.
Ve speciálním tarifu by Pražané místo současných 555,- Kč měsíčně platili v červnu, červenci a srpnu pouhých 235,- Kč. V jejich peněženkách by tak zůstávalo více peněz, což by jistě zvláště vícepočetné rodiny ocenily. Zároveň jsem navrhl, aby Praha také vstoupila do jednání se Středočeským krajem a zlevněný tarif se pokusila rozšířit i k našim sousedům.
Vedlejším efektem tohoto rozhodnutí by mohlo být i to, že MHD začnou k přesunu po městě využívat i ti lidé, kteří ji dosud nevyužívali a mohli by si tento pohodlný způsob dopravy oblíbit. Nehledě na to, že čím víc lidí přesedne z aut do MHD, tím více ušetříme pohonných hmot v zemi, nebudeme pak tolik závislí na jejich dodávkách a snížíme tak i ekologickou zátěž ve městě.
Po pandemii covidu se počet cestujících v hromadné dopravě stále nevrátil na počty, které byli dříve běžné. Snížením cen jízdného bychom tak mohli naše obyvatele motivovat k tomu, aby znovu začali MHD využívat.