Je samozřejmé, že hlavně ženám a dětem, ale i mužům, kteří prchají před válkou na Ukrajině, musíme umět pomoct. Nesmíme ale u toho zapomínat na obyvatele Prahy, kteří i když nejsou přímo ohroženi válečným konfliktem, řeší často velmi existenční otázky.
Humanitární krize přišla velmi záhy po dvouleté pandemii koronaviru, s jejímiž následky se potýkáme dodnes, zdražily se energie, přišla inflace, celkové náklady na život výrazně stouply. Je tudíž potřeba, řešit obě tyto krize zároveň.
Pirátské vedení magistrátu v řešení této situace bohužel absolutně selhává. Musíme urgentně přidat peníze městským částem, aby humanitární krizi nemusely kompenzovat škrty v rozpočtu na úkor svých občanů. Hlavní město má na účtech asi 70 miliard korun, které požírá inflace. V tuto chvíli zbytečně.
Praha ale samozřejmě nemůže vše hradit ze svého. Primátor Hřib je Pirát stejně jako ministr Ivan Bartoš u vlády, proč už tedy spolu situaci úzce neřeší, proč už se v Praze nestaví montované byty nebo školky? Nevím, na co čekají.
Zastupitelský klub hnutí ANO proto navrhuje zjistit reálnou kapacitu ubytování pro uprchlíky v Praze a tuto hranici již nepřekročit v zájmu zachování důstojných podmínek pro ubytování, dále vytvořit centrální evidenci uprchlíků v rámci jednotlivých krajů, měst, městských obvodů. Vzniknout by také měla metodika k rovnoměrnému a spravedlivému rozdělení uprchlíků mezi všechny kraje v zemi a v neposlední řadě je potřeba nastavit dostatečné finanční krytí motivace pro soukromá ubytovací zařízení.
V hlavním městě musí podle zastupitelů za ANO okamžitě začít fungovat efektivní komunikace a spolupráce mezi hlavním městem a městskými částmi. Vzniknout by měla i pravidla pro spravedlivé rozdělování uprchlíků napříč městskými částmi.
Zvládání humanitární krize však za žádných okolností nesmí zasáhnout do běžného chodu školských zařízení. Naše děti už dost trpěly uzavřením škol v covidu, není důvod, abychom je omezovali dál.
Měli bychom umět i předcházet sociálně-patologickým jevům souvisejícím s pobytem uprchlíků na území hlavního města.