Před rokem touhle dobou jsem psal ohlédnutí za rokem 2014. Rok 2014 byl ve znamení vyčerpávající volební kampaně, sestavování koalice a prvních krizových kroků po volbách. Jeho závěr tak byl pln nadějných očekávání. Nicméně to si můžete přečíst v mém rok starém článku: Co mi přinesl rok 2014 a co Jižnímu Městu?. Otázkou je jaký nakonec rok 2015 byl? Upřímně řečeno co se týče politického vývoje v Praze a na Jižním Městě za mě žádná velká sláva. Proč?

V roce 2015 začala naplno vláda nových koalic vzešlých z voleb v říjnu 2014. Na konci roku 2014 se všichni zaučovali, rozkoukávali, poznávali své kolegy, prostředí a úředníky. Opravdová práce postupně začala až v roce 2015. Na Praze 11 jsme po nekončených debatách, diskusích, koaličních poradách, poradách klubů a já nevím čeho všeho až na konci března dali dohromady Programové prohlášení rady městské části Praha 11Tento dokument by měl být plánem na celé funkční období – toho co by se mělo změnit, zlepšit a udělat.

Pokud si programové prohlášení rady čtu dnes, tři-čtvrtě roku po jeho vyvěšení, jsem z některých jeho pasáží zklamaný. Ano je tam dost bodů, které se dají pomyslně odškrtnout za splněné. Pokud člověk trošku přivře oko, dá se říci, že jich je zhruba polovina. Ale pak je tam pár bodů, které pro mě osobně jsou zásadnější než ty ostatní a pro ty toho uděláno bylo buďto málo, nic nebo prostě nejsou vidět žádné výsledky. A to mě trápí.

Například zásadní bod v rámci financí nejsme otevřeně schopni realizovat. Místo závazku, který jsme si v březnu dali, dále prodáváme byty a lepíme rozpočet „jak se dá“. Ano byty se prodávají elektronickou aukcí, za nejvyšší možnou cenu. Tedy nejlépe jak to jenom jde, ale stále se prodávají městské byty, které již nikdo nikdy nevrátí… Ano vymlouváme se na minulou radnici, která předala prázdnou městskou kasu, utratila co se dá, město zadlužilo, ano je to špatné a ano je to pravda, ale můžeme nebo chceme se na to vymlouvat další 3 roky?

„Vzhledem k masivnímu výprodeji většiny obecního majetku v posledních osmi letech není městská část v současnosti schopna vytvářet dostatek vlastních zdrojů na obnovu a rozvoj městského majetku. Chybějící prostředky budeme zajišťovat úsporami ve výdajové části našeho rozpočtu a aktivním přístupem k získávání dotací a grantů.“

V otázkách územního rozvoje, dle mého názoru nejdůležitější bod – pražský okruh (ať už v jakékoli jeho variantě), jehož nedostavenost doslova dusí tisíci kamiony na D1 obyvatele Jižního Města – zde se neudělalo pro jeho dostavbu ze strany Prahy 11 a velké Prahy podle mě vůbec nic.

„Budeme podporovat co nejrychlejší dokončení Pražského okruhu v jihovýchodním sektoru, aby konečně došlo ke snížení zejména kamionové dopravy na území Prahy 11.“

Další velmi tíživý problém Prahy 11 je parkování. Pokud se nemýlím v tomto bodě se opět neudělalo za rok 2015 prakticky nic. Určitě nic koncepčního.

Uvědomujeme si neutěšenou situaci v parkování na Jižním Městě, možnost pro rozšíření parkovacích míst vidíme v šetrných místních úpravách. Budeme řešit každodenní parkování mimopražských rezidentů v našich sídlištích. Odmítáme ale plošné zavedení zón placeného stání po celém území Jižního Města.

V oblasti majetku, ačkoli na těchto problémech bylo stráveno dohromady snad stovky hodin, nebylo koncepčně dořešeno nic z nejpalčivějších problémů a dědictví předchozího vedení – Ubytovny Sandra a Zahrad Opatov. I toto radu a nás čeká v dalším roce 2016.

Problematiku ubytovny Sandra budeme řešit ve spolupráci s hl. m. Prahou s cílem zajistit smysluplné využití objektu.

Ale abych nebyl jen škarohlíd, tak se pochopitelně v roce 2015 povedlo i mnoho dobrých věcí. Jako pozitivní hodnotím boj s hazardem, otevřenost výborů veřejnosti, novou koncepci „privatizace“ nájemních bytů, zefektivnění fungování 2 jihoměstkých akciovek, úprav a drobných staveb na komunikacích (například kruhový objezd mezi Dědinovou a Kloknerovou ulicí), nastartování projektu cyklotrasy kolem Košíkovského potoka, zásadní zlepšení podoby a obsahu časopisu Klíč, zastavení mnoha problematických developerských staveb (se kterými se bohužel svezlo pár těch, které z pohledu některých zastupitelů a radních nejsou špatné a je na ně rozdílný názor) a jistě by se našlo pár dalších drobností, které zlepšili život občanům Prahy 11.

Hlavním problémem roku 2015 byla přetíženost, nezkušenost nás všech. Od radních, přes zastupitele, členy výborů, komisí nebo některých nových úředníků. Nezkušenost a neznalost některých problematik a procesů generovalo a stále ještě občas generuje chyby. Z toho plynoucí problémy často vyvolávaly zbytečné emoce a konflikty mezi koaličními partnery či jednotlivými spolupracovníky a koncepční důležité záležitosti tím strádaly a stály. To vše pochopitelně umocňuje bezvládí a chaos na magistrátu hlavního města, které s městkou částí v mnoha otázkách prakticky nespolupracuje. Mnoho problémů tak stojí nikoliv na naší radnici, ale o patro výše.

Celkově tak rok 2015 na Jižním Městě hodnotím mírně pozitivně a těším se, že nadcházející rok 2016 bude v mnoha ohledech lepším.

Přeji nám všem občanům Prahy 11, aby rok 2016 byl produktivnější a podařilo se nám společně z Prahy 11 udělat zase o něco lepší místo pro žití.

Přeji všem mým čtenářům úspěšný start v roce 2016 a pokud nejste s některými kroky současné radnice a zastupitelstva spokojeni, není nic jednodušší než nám to dát vědět! Budeme za to rádi!