Milí Pražané,
pokles cen nájmů, který provázel covidovou pandemii, byl alespoň drobnou útěchou všem, kdo hledají bydlení🏠v hlavním městě. Od samého počátku bylo nicméně jasné, že výkyv daný snahou dlouhodobě pronajmout byty dříve nabízené přes Airbnb je pouze přechodný. A jak to tak vypadá, časům levnějšího nájemného zřejmě odzvoní dřív, než se nadějeme.
👉Šéf portálu Bezrealitky Hendrik Meyer se dokonce domnívá, že citelná změna nás čeká už v nadcházejících měsících. Důvodů pro své tvrzení uvádí hned několik: vzestup cen stavebních materiálů a prací, snahu pronajímajících vyrovnat rostoucí splátky hypoték právě ziskem z nájemného nebo zvýšení poptávky po bydlení ze strany vysokoškolských studentů, kteří v loňském akademickém roce studovali převážně distančně.
👉S touto argumentací nelze než souhlasit. Rozhodně se ale nemohu ztotožnit s názorem, že zvyšování cen nájmů může mít i kladný efekt. Předpoklad, že zdražování bydlení může být předvojem obecného zvyšování životní úrovně, je podle mého právě tím případem, kdy je přání otcem myšlenky.
👉Nesouhlasím ani s pozitivním pohledem na rozšiřování satelitních prstenců okolo velkoměst. Bydlení za Prahou, Brnem nebo Plzní budou poptávat především lidé s nižšími a průměrnými příjmy, kteří pak budou logicky hledat uplatnění blízko svého nového bydliště. Velká města, jak jsem shodou okolností psal před pár dny pro magazín Naše Praha (viz odkaz níže), by tak mohla přijít o profese, které jsou pro jejich chod nezbytné. A to nelze připustit.
Spatřujete nějaká pozitiva v růstu nájemného vy❓
Těším se na vaše komentáře, jako obvykle sem dolu👇👇👇, pod příspěvek.
Články týkající se této problematiky, najdete na odkazech zde: