O společnosti Jihoměstská majetková a dalších a.s. naší městské části bylo před volbami napsáno mnoho. Nyní máme za sebou celé první pololetí roku 2015, kde již společnost řídí nové vedení. Jak si vedlo? Dobře! Opravdu velmi dobře! Podívejme se společně na výsledky…

O prvních, akutních, chceteli krizových změnách v JMM, a.s. jsem informoval ve svém článku 8. února 2015: Jihoměstská majetková se mění k lepšímu! Královsky placené trafiky končí. Dnes máme za sebou již celé první pololetí a je čas na krátkou bilanci.

Nové vedení se prakticky nepřetržitě věnuje snižování nákladů, zvyšování efektivity společnosti, analýzám dlouhodobých smluv a kontraktů a jejich úprav. Kromě toho rozšiřuje obchodní činnost směrem k soukromému sektoru. Výsledkem této snahy je rekordní nárůst zisku společnosti, který v pololetí dělal více než 6 milionů Kč. Pro srovnání stejné pololetí minulého roku (před volbami) byl zisk zhruba 1,2 milionu.

Tomuto zisku předchází dokonce fakt, že Jihoměstská majetková soustavně od voleb u mnoha mandátních smluv a objednávek snižuje svou odměnu směrem k městská části. Tzn, že na jedné straně společnost šetří peníze městu na zakázkách pro něj a z menších odměn je při rozšíření obchodní činnosti směrem k soukromému sektoru schopna vygenerovat 5x vyšší zisk než v loňském roce.

Vedení společnosti si dokázalo poradit i se zapeklitou situací ohledně údržby zeleně, kde musela prakticky celý půl rok pečovat o celé území Jižního Města, nakupovat mnoho nových strojů a přijmout desítky nových pracovníků.

Není tajemstvím, že Jihoměstská majetková vyplatila svému majiteli, tj. městské části Praha 11 dividendu 5 milionů Kč. Tato dividenda bude použita pro potřebné investiční výdaje města jakými je dokončení rekonstrukcí škol a školek, revitalizace dětských hřišť a parků. V této nastolené cestě pochopitelně společnost hodlá nadále pokračovat.

Kromě ekonomického hlediska cítím i velký pokrok v rámci otevření a zprůhlednění společnosti navenek. A to jak směrem k úřadu tak směrem k občanům. Představitelné managementu společnosti dochází pravidelně na porady vedení odborů na úřad, naopak radní pak sdílí své informace a vize na představenostech společnosti. V případě, že má kdokoli z občanů (nebo například opozičních zastupitelů) dotaz na konkrétní informaci je mu bezodkladně poskytnuta odpověď a součinnost. Společnost prošla v prvním pololetí tohoto roku podrobným auditem (za rok 2014), jehož dodavatele vybrala Rada města a tento audit neshledal žádná pochybení.

A co vy, máte nějaké výtky, či dotazy k současnému fungování Jihoměstské Majetkové, a.s.? Budu rád za vaši zpětnou vazbu.

Ing. Ondřej Prokop
místopředseda představenstva Jihoměstské majetkové, a.s.