Milí pražané,
Dnes jsem navrhl, aby primátor Zdeněk Hřib – primátor Prahy upravil priority pražské koalice. Zjevně jsou hlavním problémem Prahy holub hřivnáč na javoru na Praze 1, nákupy vajec do škol či parkování u ruské ambasády! Místo řešení bytové krize, pražských okruhů, Metra D nebo pandemie si koalice vybrala jiná zjevně podle nich důležitější témata. Na základě událostí posledních měsíců požaduji, aby Rada hlavního města Prahy vypracovala, předložila a seznámila zastupitele se svými novými programovými prioritami pro rok 2021.
V tomto nelehkém období, kdy je zapotřebí skutečně pracovat efektivně, Rada hl.m.Prahy věnuje mnoho času přípravě a projednávání tisků řešících počty parkovacích stání u Ruské ambasády, nákup vajec v pražských školách z bezklecových chovů a zavedení biopotravin do školního stravování či holuby hřivnáče, kteří údajně hnízdí v javoru stříbrném na Smetanově nábřeží městské části Praha 1. Právě kvůli údajně hnízdícímu holubovi bylo svoláno mimořádné jednání Rady hl.m.Prahy, očividně hlavní priorita současné Rady?
Je třeba řešit, jak co nejvíce a nejefektivněji pomoci všem našim Pražanům a rovněž pražským podnikatelům, a to nejen těm předem vybraným. Rovněž není možné, aby primátor hl. m. Prahy řešil výhradně zahraniční politiku, obzvláště v této nelehké epidemiologické situaci. V první řadě je to primátor hl. m. Prahy, nikoliv člen Vlády České republiky pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí. Kupříkladu nejnovější předmět řešení: navrácení části Stromovky a s tím spojené řešení snížení počtu parkovacích stání vyhrazených pro velvyslanectví Ruska, čímž se podařilo otevřít otázku budoucnosti Českého domu v Moskvě, která je nyní velmi nejistá a vrtkavá. Skutečně je nyní nezbytné řešit situaci v hlavním městě Praze, jehož je pan primátor vrcholným představitelem.
Pokud však současná koalice považuje za hlavní priority Prahy v probíhající pandemické době: „Vejce“, „zahraniční politiku“ či „ochranu hnízda holuba Hřivnáče“, měla by dle toho upravit své programové prohlášení do konce volebního období. V něm se nic takového nepíše.