Pokuta 2.6 milionu Kč pro Prahu za Průmyslový palác, pokuta za špatně nastavenou regulaci reklamních ploch, problematická stavba Rohanského mostu nebo kontrola příspěvkových organizací. To vše jsme řešili tento týden na Kontrolním výboru.

👉 Dostavba Průmyslového paláce byla podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany města špatně zadána. Tendr, který měla na starosti Čižinského Praha Sobě, měl nepřiměřené požadavky na uchazeče a tím pádem nespravedlivě vyřadil některé zájemce. Okruh možných vítězných firem se tím velmi zmenšil a právě za to padla pokuta. Více informací třeba zde: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-praha-musi-zaplatit-pokutu-26-milionu-za-dostavbu-prumysloveho-palace-40421861

👉 Antimonopolní úřad dále prošetřuje vyhlášku regulující reklamní plochy na bytových domech. Zákaz reklamních ploch na bytových domech, zatímco jiné druhy reklamy neupravuje, může být také protizákonný. Hrozí zde další pokuta. Mimochodem opět z dílny Praha Sobě.

👉 Řešili jsme dále stavbu Rohanského mostu na Praze 7. Mohla by zde totiž vzniknout trasa, která by omezovala občany, což samozřejmě není vhodné. Bude se hledat co nejlepší možné řešení. Toto se ještě prošetří.

👉 Na základě anonymního tipu se nám na stůl dostala i situace v dětském domově ve Zbraslavi. Zde bych chtěl podotknout důležitou věc – důrazně odmítám řešit záležitosti zaslané anonymně. Nepovažuji to za správné. Pokud máte něco na srdci, prosím napište mi to osobně. Vaše jméno samozřejmě zachováme v tajnosti, nebude nikde zveřejněno. Jedině tak to mohu řešit s čistým svědomím.

To by pro tentokrát bylo asi to nejdůležitější. Zápisy z jednotlivých jednání lze dohledat zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2018_2022/vybor_kontrolni_zhmp/index.html