Nový most v Horních Počernicích, fiakry v Praze nebo Ledárny Braník. To a další problémy se dnes řešily na kontrolním výboru. Co jsme konkrétně projednávali?👇

✅ Pamatujete si na kauzu bourání mostu přes dálnici D1 v Horních Počernicích, které trvalo výrazně déle, než se plánovalo, a bylo také výrazně dražší? Tak nový most dodnes nestojí. Místní jsou už z toho opravdu nešťastní, proto poslali svého starostu na kontrolní výbor. Výsledkem je urychlení prací a na jaře by se most konečně měl začít stavět.

✅ Opět jsme projednali problematiku koňských povozů (fiakry) v Praze. V loňském roce se všechny politické subjekty dohodly, že umožní jejich provoz alespoň do konce roku 2023, aby nová vláda mohla rozhodnout co a jak dál. Chybou nebo úmyslně se stalo, že fiakry vypadly z tržního řádu už letos a tedy musely skončit k 31. 12. 2022. To se mi nelíbí, protože je to porušení slibu a závazku, který zastupitelé dali cechu fiakristů. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že je třeba urychleně umožnit fungování alespoň do konce letošního roku a dále jednat.

✅ Dále jsme měli na programu Ledárny Braník a občany ohrožené hlukem z nich. Podařilo se mi konečně prosadit, že začne zasedat pracovní skupina složená z politiků všech stran, zástupců kulturní scény i zástupců místních obyvatel. Také jsem si prosadil, že ihned pošlu pořadatelům dopis, ve kterém dáme jasně najevo, že Praha má vůli tuto zábavu letos regulovat. Tedy, aby neprodávali vstupenky na koncerty skoro na každý den jako loni.

✅ Kvůli průtahům o nové koalici hrozí již tento leden konec organizace Prague Startup Centrum, která sedí v Holešovické tržnici a která vytváří zázemí začínajícím podnikatelům. Také zde jsme se shodli, že by výpověď měla být odložena a nový radní by měl tento projekt zkusit zachránit.

✅ Nakonec jsme odsouhlasili další hloubkové audity Institutu plánování a rozvoje. Loni proběhlo 12 kontrol, kde byly nalezeny menší či větší pochybení. IPR dokázal 10 z nich dodnes napravit, jednu by měl opravit během února a další se bude ještě řešit. My jsme dnes zadali hloubkový audit přípravy nového Metropolitního plánu, kolem kterého panuje celá řada dohadů a otázek.

✅ Kromě toho jsme pustili ke schválení řadu projektů, které by měla schválit ještě dosluhující rada primátora Hřiba. Tím, že se už rýsuje koalice a ví se, kdo by měl v radě sedět, není už důvod jakkoli zdržovat chod města Prahy. Významným projektem, který jsme dnes pustili k realizaci, je oprava a proměna dopravního terminálu Černý Most, po kterém roky volají nejen místní politici, ale hlavně občané.

O podrobnějších informacích vás budu dále informovat.