Nejen v naší předvolební kampani byly městské akciové společnosti trnem v oku a dobrým terčem kritiky. Pro méně znalé se jedná o Jihoměstskou sociální, a.s. a Jihoměstkou majetkovou, a.s.. První jmenovaná už ze svého názvu není příliš obchodní společností v pravém slova smyslu, jejím primárním účelem by nemělo být generování zisku a proto bylo (a je) otázkou, zda má vůbec v této právní formě podobné služby provozovat. V sociální akciovce bylo a je stále mnoho problémů, ale těm se věnují jiní straničtí kolegové a proto o ni dnes nechci podrobně psát. Rád bych se rozepsal o druhé jmenované: Jihoměstské majetkové, a.s. V ulicích v kontaktní kampani jsem slýchával až vtipné přejmenování této akciové společnosti například na Jihoměstská vyděračská, JihoMlejsnká kasírovací, Jihoměstská tunelovací aj. Ještě před volbami jsme měli pochopitelně spousty indicií o tom, že to uvnitř nefunguje tak jak by mělo v běžné obchodní společnosti a že společnost pravděpodobně slouží k vyvádění části peněz z rozpočtu MČ. Když už ne přímo k účelovému tunelování tak, alespoň k tvorbě trafik pro neuplatněné stranické kolegy a přisluhovače minulého starosty a jeho rady. O to víc jsme se těšili na její formální převzetí jakožto akcionář a rozkrytí všech těchto do té doby víceméně domnělých kauz.

Po více než třech měsících, kdy se Jihoměstskou majetkovou intenzivně zabývám mohu říct, že společnost není zdaleka takovým tunelem a strašákem jakým ho dřívější nenávist vůči minulému starostovi vykreslila. Společnost zaměstnává desítky poctivých lidí, kteří tvrdě pracují každý den za rozumnou mzdu (celkem zhruba 55 lidí) a plní mnoho důležitých povinností, mimo jiné i část údržby zeleně a nyní zimního úklidu. Mimochodem ihned po našem nástupu společnost prověřila kalamitní ledovka, kterou ve svých lokalitách zvládla téměř na výbornou.

Bohužel se však potvrdilo mnoho tušení, které jsme z minulosti měli. Tím byly například trafiky pro jinak neuplatněné stranické kolegy. Například jeden nejmenovaný dřívější člen představenstva společnosti kromě své odměny za členství v představenstvu (zhruba 12.000 Kč / měsíčně) „vykonával“ ještě manuální práci v terénu za odměnu 60 tisíc hrubého měsíčně (což bylo více než bral v té době ředitel společnosti). K tomu měl tento člen představenstva propláceny náhrady v řádu tisíců korun za pohonné hmoty, služební telefon a další benefity.

Společnost zaměstnávala soukromého řidiče pro jednoho z nejvyšších představitelů ODS na Jižním Městě, který nedělal pro společnost nic jiného, než že vozil tohoto privilegovaného člena ODS. Kuriozitou je také to, že jeden z členů jihoměstské ČSSD se s Jihoměstkou majetkovou soudí o výpověď, kterou na svou trafiku dostal. Dle dostupných informací do práce nechodil, nevykonával žádnou činnost a jelikož jeho politická hodnota klesla na tolik, že se stal nepotřebným, dostal výpověď a to se mu nelíbilo a tak společnost za toto jednání zažaloval.

Taktéž vnitřní audit našel pochybné faktury, kde některé z nich naznačují například platby za volební kampaně tehdejších vládnoucích politických stran. Jde o výdaje na marketingové služby, které nejsou dohledatelné od agentur, které se netají tím, že dělali na volebních kampaních politických stran z minulého vedení. Tyto a spousta dalších smluv jsou v současné době šetření auditorů a příslušných orgánů.

Problémů je pochopitelně mnohem více. Více než personální problémy těchto typů nás trápí špatné smlouvy a v mnoha ohledech velká neefektivita společnosti jako takové. Záměrně nechci a nemohu být více konkrétní. Ve společnosti v tuto chvíli probíhají hloubkové audity a strukturální změny, které povedou k lepšímu hospodaření a transparentnosti společnosti. Některé výstupy z auditu budou taktéž průběžně předávány patřičným trestněprávním orgánům. Již první kroky na konci tohoto roku povedou k tomu, že společnost narozdíl od minulých let odvede rekordní dividendu svému akcionáři. Tedy nám všem – obyvatelům Jižního města, aby se nám tady žilo lépe!