Jihoměstská majetková, a.s. – naše správní firma bude mít od pondělí 16.9. nového ředitele.

„Jsem opravdu rád, že se nám v dnešní složité době prakticky nulové nezaměstnanosti podařilo najít pro Jihoměstskou majetkovou takto zkušeného odborníka s praxí a navíc i znalostí Jižního Města. Od pana Adamce očekávám návrh restrukturalizace společnosti, zefektivnění a zrychlení procesů týkajících se správy, údržby a investic do našeho majetku.“ 👍

Správcovskou společnost městské části Jihoměstskou majetkovou, a.s. čekají změny. Už v polovině září se zde totiž funkce ujme nový ředitel, který má o dalším směřování společnosti jasno: na prvním místě je pro něj zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření ve prospěch obyvatel Jižního Města.

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní ředitel akciové společnosti v předstihu avizoval ukončení svého působení na této pozici k 31. 7. 2019, bylo již v červnu vyhlášeno otevřené výběrového řízení na ředitele nového. Uzávěrka přihlášek byla původně stanovena na 19. 7. 2019, kvůli nízkému počtu uchazečů však představenstvo vítěze nevybralo a bylo nuceno rozhodnout o prodloužení termínu výběrového řízení do 28. 8. 2019. Inzeráty byly zveřejněny a propagovány na všech známých personálních portálech, na webu ÚMČ i dalších kanálech.

Ve výsledku se přihlásilo 16 uchazečů, z nichž výběrová komise, složená se zástupců Úřadu MČ Praha 11, představenstva a dozorčí rady Jihoměstské majetkové, a.s., vybrala jako nejúspěšnějšího Ing. Radka Adamce.

Ten členy komise zaujal jak bohatými profesními zkušenostmi na poli správy nemovitostí, tak předloženou koncepcí řízení společnosti a strategických cílů v rámci jejího dalšího rozvoje: „Pozici ve vedení Jihoměstské majetkové beru jako výzvu, na kterou se moc těším. Rád bych svými znalostmi a zkušenostmi přispěl ke stabilizaci společnosti a posílení jejího postavení na trhu. S ohledem na účel výkonu správcovské činnosti ve prospěch obyvatel městské části, za nímž byla Jihoměstská majetková založena, přitom vidím jako jednoznačnou prioritu zachovat při jejím řízení principy transparentnosti a maximální efektivity hospodaření,“ uvedl Adamec.

Držím palce a těším se na spolupráci! 🍀