Čas letí a je tu opět konec roku. Konec roku běžně přináší bilancování nad tím, co se povedlo, co méně a co bude cílem pro další období. U naší správní firmy Jihoměstská majetková, a.s. to platí dvojnásob, protože tento rok byl první pod novým vedením po volbách v roce 2014. Co se ve společnosti změnilo a čím je prospěšná pro občany Prahy 11?

V roce 2015 proběhlo zjednodušení organigramu společnosti, ve kterém vzniklo 5 středisek: Správa bytů, Správa nebytových prostor, Multifunkční dohledové centrum, Parkoviště a parkovací domy a parkoviště a Úklid a údržba zeleně a Provoz sportovních areálů. S tím byla také spojena personální restrukturalizace. Ve společnosti se interně narovnaly ekonomické vztahy tak, aby výše platů byla určena pozicí a odvedenou prací, nikoliv politickými zásluhami. Některé politické trafiky a nesystémové odměny byly zrušeny, aby se hladina platů přiblížila obdobným pozicím na úřadě MČ. Někteří zaměstnanci z těchto důvodů sami odešli díky čemuž bylo v prvním kvartále tak třeba opakovaně řešit personální posílení. I kvůli tomu byla zřízena do té doby neexistující pozice personalisty, který měl za úkol v prvních měsících provést revizi pracovních smluv všech zaměstnanců a jejich pracovních náplní. To vše se povedlo a s odstupem času můžeme konstatovat, že je firma díky omlazenému týmu mnohem silnější a efektivnější, než kdy dříve.

Jakmile byly hotové organizační a personální otázky, přišly na řadu ty ekonomické. Již v první polovině roku byla přesoutěžena celá řada letitých dodavatelů a ředitel společně s ekonomickým náměstkem se podívali i na veškeré interní firemní procesy. Za příklad lze uvést snížení paušálu za mobilní služby z cca 75 tisíc měsíčně na cca 20 tisíc. V průběhu roku se zjistilo, že se roky podivně počítá odměna za malování, snížily se nebo odstranily odměny pro různé dodavatele a subdodavatele všech služeb. Výrazných úspor doznal i interní autopark společnosti.

Díky tomu všemu byla Jihoměstká schopna snížit mandátní odměnu za správu bytů a nebytů z 9,3% na 6,0% snížit odměnu za údržbu zeleně a úklidu a přitom konstantně zvyšovat zisk. To znamená, že město platí v roce 2015 za služby pro občany Prahy 11 Jihoměstské méně peněz než dříve a ta, i z toho mála dokáže generovat vyšší zisk, než bylo zvykem. Kam se dříve finance ztrácely, si může čtenář domyslet sám.

Abychom však byli otevření, ne vše se povedlo a společnost čeká ještě hodně práce a pravděpodobně poměrně těžký rok 2016. Na přelomu roku Jihoměstská v poměrně hektickém tempu přebírá aktivity končící společnosti Sportovní Jižní Město, o.p.s.. dále ji pravděpodobně čeká převzetí velmi problematické „ubytovny Sandra“. Pro tyto aktivity bude jistě nutné další personální posílení. Jako složitá se také jeví budoucí údržba zeleně a úklidu, kde výherce výběrového řízení společnost AVE nasadila dumpingové, prakticky nereálné ceny, na které Jihoměstská kvůli zákonným povinnostem musí reagovat. Dále zde, i přes usilovnou snahu všech stran, zůstalo pár „kostlivců“ po minulém vedení, například v podobě multifunkčního dohledového centra, které Jihoměstská provozuje na svoje náklady pro Městskou část a kde chybí jakýkoli právní a ekonomický vztah. Jako hlavní cíl pro rok 2016 vidí vedení JMM nastavení ekonomicky vyvážených vztahů s MČ při zajištění poskytovaných služeb tak, aby město za služby pro své občany platilo co nejméně a společnost byla za tento paušál schopna poskytovat maximálně kvalitní službu při realizaci běžného provozního zisku.

Důležité však je to, že Jihoměstská majetková a.s. je tu především pro vás, pro občany Prahy 11. Pokud máte jakékoli dotazy k jejímu provozu, nelíbí se vám stav nebo údržba jí spravovaných budov, bytů či veřejných prostor. Neváhejte mě prosím kdykoli kontaktovat.