Klokánek je zařízení pro děti poskytující okamžitou pomoc. Na přechodnou dobu pomáhá dětem, o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých příbuzných. Sdružení pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným či jinak sociálně ohroženým dětem.

Středisko údržby zeleně a komunikací společně s Vězeňskou službou ČR se připojili k programu Fondu ohrožených dětí sídlícího na Jižním Městě v Láskově ulici. Vězeňská služba poskytuje pracovní sílu a JJM a.s. Technickou podporu, tedy potřebné nářadí, likvidaci a odvoz vzniklého odpadu.

Jsme rádi, že tímto užitečným způsobem můžeme přispět k lepším životním podmínkám dětí, které zde nacházejí svůj nový domov, domov kde se mohou cítit bezpečně. Příjemné životní prostředí jistě pomůže zde ubytovaným dětem znovu objevit radosti života a důvěru v tento svět. I v tomto roce se jistě rádi připojíme k podobné akci. Dovolte mi poděkovat zejména představenstvu Jihoměstské majetkové a.s. a osobně Ing. Ondřeji Prokopovi a JUDr. Václavu Kuchařovi, kteří neváhali tuto dobročinnou akci pro zdejší děti podpořit. Za středisko údržby zeleně JMM a.s. Zdeněk Hamaj“