Ve středu 14. června 2017 proběhlo v TOP Hotelu Praha setkání vedení MČ Praha 11 s úspěšnými podnikateli. Radní tak navázali na další z přerušených tradic.

Mercedes Benz, Pražská energetická, Samsung The Park a mnoho dalších firem zvučných jmen vyslalo své zástupce na společenský večer pořádaný jedenáctou městskou částí, aby zde s jejím vedením diskutovali o možnostech spolupráce. Podle starosty MČ Ing. Petra Jiravy (ANO) ovšem tato forma interakce „není ničím neobvyklým, naopak – pro většinu ostatních pražských čtvrtí jde o samozřejmost. I u nás měla dlouhou tradici sahající až do počátku devadesátých let, obnovit se ji ale bohužel podařilo až nyní, díky obměně Rady. Jsem moc rád, že na městskou část i přes tuto vynucenou pauzu podnikatelská veřejnost nezanevřela a dala dnes jasně najevo ochotu zapojit se aktivně do místního dění.“

Otevřenost radnice a snahu hledat podporu při rozvoji městské části v řadách podnikatelů ocenila také primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, která se akce zúčastnila v roli čestného hosta: „Já tuto aktivitu velice vítám a chválím. Podnikatelský sektor má sice svá specifika, ale rozhodně se s ním vyplácí komunikovat a hledat možnosti spolupráce. Pokud taková spolupráce funguje a je dobře nastavena, může to být cesta, jak zrealizovat některé projekty, které by se jinak dokončovaly jen velmi obtížně,“ uvedla.

Svou činnost zde představily jednotlivé odbory Úřadu MČ Praha 11, společnosti Jihoměstská sociální a.s. a Kulturní Jižní Město, o.p.s., zbytek večera již probíhal neformálně v duchu posilování vzájemných vztahů