Z Prahy během příštích několika měsíců zmizí kamiony. Podmínky pro vjezd nákladních vozidel s délkou nad 12 metrů do metropole představil náměstek primátorky Petr Dolínek. K projednání jsou dva konkrétní návrhy vypracovány projekčními kancelářemi.

První návrh má znemožňovat kamionům sjet z Pražského okruhu směrem do Prahy. Průjezd po Pražském okruhu včetně jeho dočasného vedení přes Chodovskou a Štěrboholskou radiálu zůstane nedotčen.

Druhý návrh na rozdíl od prvního má navíc znemožňovat nákladním vozidlům s délkou nad 12 metrů jízdu po části Městského okruhu vymezeného úsekem od Spořilova přes Záběhlice, Jižní spojku, Štěrboholskou spojku až po Běchovice.

V pondělí Petr Dolínek tyto návrhy projedná s radním pro dopravu Středočeského kraje Františkem Petrtýlem. Rada hl. m. Prahy by je měla projednat do konce dubna.

Vzhledem k neexistenci propojení dálnici D1 a D11 spojkou 511 pražského okruhu proudí neúnosné množství tranzitní dopravy skrze Prahu 11 a dále na Spořilov. Tyto lokality jsou velmi zatíženy spadem škodlivin a křižovatka 5. května a jižní spojky je díky tomu jedna z nejfrekventovanějších míst v rámci celé ČR. Na problém upozorňuji dlouhodobě a jsem znám jako zarytý bojovník za urychlenou dostavbu okruhu 511. I proto podporuji návrh kolegy Dolínky, který by alespoň částečně vymístil nejtěžší dopravu z našich tolik trpících městských částí a tím také upozornil na nutnost dostavby části okruhu známe jako 511. Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy.“