Víte, že čekatelů na byt na Praze 11 je skoro kolem tisícovky? Víte, jak se byty přidělují? Především záleží na tom, koho a kde znáte. Pokud máte dobré konexe, jde to jako po másle. Ačkoli jsem velmi mladý a minulý režim znám více z vyprávění a filmů, než ze svého života, připadá mi to jako návrat do minulosti.

Na své 13. schůzi se rada MČ Praha 11 usnesla na přidělení nájemní smlouvy na byt panu Josefu Světlíkovi. Celé znění usnesení přikládám. Samo o sobě na něm není nic špatného až do momentu, kdy zjistíme, kdo pan Světlík vlastně je. Jde o zaměstnance FK Dukla JM. FK Dukla JM je propojena s firmami jako Time4sport nebo Dukláček, odkud pochází několik lidí z nového uskupení JM náš domov současného pana starosty Mlejnského. Například pan Sýkora nebo paní Zimová, kteří také přidělení bytu doporučili (viz přiložené usnesení). Zajímavá náhoda, není-liž pravda? Musím se nutně ptát, byl tento byt opravdu přidělen ve veřejném zájmu?

Celé znění usnesení Byt ve veřejném zájmu pro Duklu (v PDF).