Městská policie hlavního města Prahy používá koně při výkonu služby již od roku 2007. K dnešnímu dni má Městská policie celkem 4 jízdní skupiny, které jsou rozmístěny tak, aby při výkonu služby mohly obsáhnout celé území metropole. Praha 11 byla jako první obvod u Městské policie v Praze zařazena do hlídek i jízdních skupin na koních.

Koně se zpravidla využívají i na úseky prevence. Kontrolují například dětská hřiště, pietní místa, okolí škol a místa s výskytem nepřizpůsobivých osob. Hlídky na koních se také podílejí na pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách. Blíže centru se snaží eliminovat třeba kapesní krádeže, projevy výtržnosti nebo monitoring podezřelých osob. Strážnici na koních budí přirozený respekt, působí tak preventivně proti páchání kriminální činnosti.

Na Jižním Městě jsou policejní koně umístěny na statku v blízkosti Milíčovského lesa, kde mají k dispozici cca tři hektary pastvin a výběhu. Svou činnost vykonávají především v lesích, lesoparcích a parcích na Praze 11. Zajímavá je skutečnost, že se zde před lety začínalo se starokladrubskými koňmi. První dva koně, oba bělouši pocházeli z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Tento typ koně je považován za světový unikát a plemeno starokladrubského koně bylo zařazeno na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO.

V současnosti má hlavní město Praha téměř 30 koní sloužících jízdní polici, bez kterých už si Prahu nedokáže nikdo představit.

koně2