Mnoho z vás mi v poslední době psalo o nebezpečnosti některých silničních úseků v naší městské části. Sám jsem aktivní řidič a těmito úseky často projíždím, proto nemůžu než souhlasit. Konkrétně nás v Praze 11 velmi trápí takový bermudský trojúhelník tří křižovatek: jedná se o křižovatku Chilská – Opatovská a dále na kruhovém objezdu křižovatky Chilská – Na Jelenách a Na Jelenách – Roztylská – Kunratická spojka. Mě osobně pak už dlouho rozčiluje křižovatka při sjezdu z D1 směrem od Brna při odbočení doprava na Háje. Průjezd tímhle hloupým nepřehledným průpletem, kde se motají auta od Brna, která chtějí jet rovně po Chilské na Opatov, a mezi nimi auta od Šeberova jedoucí zase na Háje, je skoro o život.

Na těchto křižovatkách dochází téměř denně k dopravním nehodám, je tedy zarážející, že se změna neúspěšně řeší už skoro 12 let… Spolu s radním naší městské části pro dopravu Martinem Duškou a Martou Šorfovou, naší předsedkyní Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí jsme se proto rozhodli vzít věci do vlastních rukou a Jižní Město nebezpečných křižovatek konečně zbavit. V srpnu proběhla koordinační schůzka s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), kde jsme své požadavky na zlepšení místní dopravní situace přednesli.

 

Jaké změny navrhujeme a kdy k nim dojde?

 

Usilujeme především o odstranění setrvale neprůjezdných kruhových objezdů. Funkční řešení, na němž jsme se shodli, je změna křižovatek kruhových objezdů na křižovatky se semafory, které umožní v různých časech preferovat různé dopravní toky a snížit vytíženost některých komunikací.

 

Během září a října budou hotové studie úprav zmíněných křižovatek a dvou kruhových objezdů: studie budou zahrnovat návrhy řešení pro automobilovou dopravu, cyklisty i chodce.

 

Detaily k jednotlivým křižovatkám

 

Chilská – Opatovská

Nyní zde probíhá dokončení projektové dokumentace a výběr variant pro rekonstrukci světelné křižovatky. Cílem je odstranění stávajícího průpletu z dálnice D1 na komunikaci Chilská, doplnění vratné rampy o levé odbočení z komunikace D1 na komunikaci Chilská ke stanici metra Opatov a vybudování nových povrchových pěších a cyklistických vazeb.

 

V průběhu září bude vybrána optimální varianta řešení, jež bude následně předložena Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ke koncepčnímu vyjádření. Po obdržení stanoviska IPRu bude ze strany TSK svoláno jednání, kde bude představena výsledná varianta řešení.

 

OK Chilská – Na Jelenách, OK Na Jelenách – Roztylská – Kunratická spojka

S ohledem na plánovanou výstavbu v okolí těchto křižovatek s kruhovým objezdem bylo v průběhu jednání s TSK doporučeno prověřit možnosti přestavby okružních křižovatek na průsečné, řízené pomocí semaforu. Magistrát hl. m. Prahy tedy v srpnu zadal TSK zpracovat posouzení účelnosti umístění semaforu na předmětných křižovatkách: pokud se takové řešení ukáže jako vhodné, zpracuje TSK projektovou dokumentaci na vlastní přestavbu.

Návrh křižovatky Roztylská
Návrh křižovatky Roztylská