Opět začíná být na Jižňáku pořádné vedro a zase je aktuální téma venkovního koupaliště. ☀️☀️💦 Nedávno jsme se byli inspirovat v Kolovratech, kde zrovna otevřeli menší venkovní koupaliště. Takže jsme rádi využili pozvání i na čerstvě dokončované úvalské koupaliště. A co jsme se dozvěděli? To pro vás sepsal náš zastupitel Tomáš Bříza:

V pátek 7. 6. 2019 jsme se na pozvání starosty obce Úvaly, pana Petra Boreckého a místostarosty pana Josefa Poláka, zúčastnili diskuse a následné prohlídky právě rekonstruovaného koupaliště v jejich obci. Původní koupaliště bylo postaveno v průběhu 2 světové války a vzhledem k jeho stáří a špatnému technickému stavu muselo být v minulých letech uzavřeno. Vzhledem k tomu, že koupaliště je většinou pro obec ztrátovou záležitostí, nechtělo se vedení obce do rekonstrukce, přednost dostala rekonstrukce náměstí, chodníků a kanalizace v některých částech Úval. Na základě iniciativy místních občanů a místních sdružení bylo ke krajským volbám připojeno i referendum o rekonstrukci koupaliště. Z výsledků referenda vyplynulo, že si místní obyvatelé v drtivé většině přejí koupaliště opravit. Vedení obce nejprve zvažovalo, dá-li přednost klasickému chemickému koupališti, nebo biotopu. Vzhledem k tomu, že kapacita koupajících v biotopu je vázána na teplotu vzduchu a vody, kdy platí, že čím je vyšší teplota, tím je nižší čistící schopnost biotopu a tím i kapacita koupajících v biotopu a navíc je nutné každých 6 let vyměnit celou čistící část biotopu, dostalo přednost klasické chemické koupaliště. Ze studie proveditelnosti a VR vyplynulo několik možných variant velikosti koupaliště, které byly posouzeny z hlediska nákladovosti výstavby, provozních nákladů a ročních předpokládaných tržeb modelovaných podle ceny vstupného. Následně byla vybrána ekonomicky „nejvýhodnější“ varianta. Plavecký bazén délky 50m se třemi drahami kombinovaný s vodní plochou pro plavce, doplnil menší bazén pro neplavce s chrliči vody a ještě brouzdaliště pro nejmenší. Nedaleko plovárny bylo také zhotoveno nové parkoviště. Vše je umístěno v zalesněném údolí, hlukově a pohledově mimo dosah nejbližších obytných domů, zároveň ale pěšky dostupné z velké části obce. Bazénová technologie je umístěna v podzemí pod velkým platem pro opalování, bazénová chemie má vyhrazený prostor na okraji koupaliště v buňce, která je dostupná z vnějšku areálu. Všechny bazény jsou lemovány travnatou pobytovou loukou. Pokladny, zázemí plavčíka a toalety a šatny jsou nyní tvořeny formou unimobuněk, ve výhledu je počítáno s výstavou dřevěné převlékárny a doplnění stánků s občerstvením. Ve vzdálenější budoucnosti se počítá s rekonstrukcí nízkého zděného objektu v rohu koupaliště a dalším rozšířením travnaté části tak, aby zde bylo možné uspořádat menší koncert či festival. Celkové náklady na rekonstrukci koupaliště byly vyčísleny na cca 35 miliónů korun. Provozní náklady v součtu s amortizací celého areálu rozpočítanou na 15 let, započtené s ročními tržbami ze vstupného ale pravděpodobně vygenerují ztrátu 0-3 milióny korun ročně podle počasí v daném roce. Kapacita areálu je cca 500 osob. Rekonstrukce koupaliště trvala přibližně ¾ roku s krátkou přestávkou v zimních měsících.

Za report díky Tomáš Bříza a Marta Šorfová, kteří mají vybudování venkovního koupaliště u nás na Jižňáku na starosti. Těším se až vám přineseme ukázku prvních konkrétních kroků pro koupaliště na Jižním Městě 😉👍