Na posledním zastupitelstvu Prahy 11 jsme byli svědky zajímavých událostí. Starosta Štyler zde hlasoval proti některým návrhům, které sám předkládal nebo předtím schválil na radě města. Spolu s ním pro návrh nehlasovalo ani jeho hnutí. Byly to návrhy, které jsou pro zájmy celého Jižního Města. Proč tomu tak bylo? Pravé důvody nám zůstanou asi navždy skryté, ale pojďme se podívat o co konkrétně šlo a jaké důvody k tomu mohl mít…

Takže jako první nepochopitelné hlasování bylo u materiálu: „Rozpočtové opatření č. 38/16 – zvýšení rozpočtu ze zisku minulých let a přesun finančních prostředků na rekonstrukci objektu Schulhoffova 844/2“. Jde o rekonstrukci školy, zde byl předkladatel sám Štyler, který materiál nyní na zastupitelstvu se svým ansáblem potopil (13 ze 45 PRO). Proč tomu tak bylo? Důvody můžeme pouze hádat? Je možné, že Štylerovi vyhovuje současný nájemce, chce ho tam udržet a nechce školu rekonstruovat? Těžko říct. Zajímavé však je, že 14 dnů před zastupitelstvem byl na radě pro a když materiál přeložil na zastupitelstvo změnil názor, proč asi?

Za další materiál „Rozpočtové opatření č. 39/16 – přesun finančních prostředků na realizaci multimediální interaktivní výstavy „40 let Jižního Města“. Opět Štyler předkladatelem (10 ze 45 PRO). Opět sám starosta Štyler potopil vlastní materiál na výstavu. Proč? Asi protože kultura obecně patří pod místostarostu Lepše, kterého nemá nyní v oblibě? Je opravdu moudré dát přednost osobní mstě před zajímavou kulturní akcí pro celé Jižní Město?

Dále neprošel materiál „Prodej bytových jednotek dle platných „Zásad prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11““. (11 ze 45 PRO) Jedná se o odprodej dlouhodobě pronajmutých bytů na dobu neurčitou, většinou pro občany Prahy 11, kteří v nich bydlí i desítky let. Pro tento účel hnutí ANO připravilo nové zásady prodeje, které přinesou městské kase výrazně více peněz z privatizací než tomu bylo v minulosti. Proč opět Štyler a jeho hnutí tento materiál potopili a nedovolili tak svým dlouholetým občanům odkup bytů? Domnívám se, že z důvodu, že předkladatelem je radní Oldřich Balík a koncepci na prodej vypracovalo hnutí ANO, kterému se tímto chce mstít. Opět je zde upřednostněn osobní zájem starosty před zájmem občanů.

Co však bylo nejzajímavější byl materiál „Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu nemovitostí č. SM1300001527“. V tom jde o to, že developerská společnost stavící objekt Zahrady Opatov pro městskou část našla společně se zástupci hnutí ANO cestu jak projekt zlevnit o 7 milionů Kč. Starosta Štyler a jeho lidé odmítli 7 milionů pro městskou část opět asi z osobní msty proti hnutí ANO. A nebo je za tím něco jiného a starosta Štyler se již spojuje s developery a snaží se jim ušetřit peníze? Zde to podle hlasování vypadá tak, že starosta nebo jeho hnutí mají od developera slíbenou tučnou prémii z oněch 7 milionů, které developer nebude městské části Praha 11 díky nim muset vracet. Ať si o tom každý udělá vlastní obrázek. (hlasování dopadlo 16 ze 45 PRO)

Díky těmto přešlapům byl starosta Štyler nucen vypsat mimořádné zastupitelstvu na pondělí 27.6., kde se mají výše zmíněné body znovu projednat. Jde tak o zcela zbytečné mrhání prostředky městské části – takové zastupitelstvo vyjde městskou část zhruba na 100 tisíc Kč. Je opravdu nutné, aby občané museli platit za schválnosti svého starosty a Hnutí pro prahu 11?!