Lávka byla městské části předána do správy Magistrátem hl. m. Prahy, aniž by byl předávajícím specifikován její aktuální stav. Z tohoto důvodu provedl silniční správní úřad na místě mimořádnou mostní prohlídku, na jejímž základě byl nucen lávku znepřístupnit.

Nyní prověřujeme možnost technického podepření lávky tak, aby mohla být pro pěší opět otevřena. Zároveň intenzivně pracujeme na získání demoličního záměru, neboť strategickým cílem městské části je postavit v nejbližší době lávku novou.