Milí sousedé,
předně mi dovolte ještě jednou popřát vám krásný začátek nového roku. Přeji vám, aby se vám v roce 2022 dařilo, byli jste zdraví, šťastní a také, abyste mohli trávit co nejvíce hezkého času se svými blízkými. Věřím, že tento rok bude pozitivnější a optimističtější než předchozí dva těžké roky. Ačkoliv byly uplynulé dva roky mnohdy náročné a plné starostí, zažili jsme všichni také některé krásné chvíle a podařila se i nejedna úžasná věc. O tom, co se podařilo v roce 2021, vám dnes budu psát.
Tohle je moje první hlášení v roce 2022. Je to neuvěřitelné, ale pravidelné týdenní reporty z dění (nejen) na Praze 11 vám píšu každou neděli bez jediného vynechání už přes celé čtyři roky! Za tu dobu jsem napsal textu, že by to vydalo na několik knih, ale podstatné je, že vy mé texty pravidelně čtete a komentujete. Toho si vážím a vnímám komunikaci s vámi, sousedy z Jižňáku a Prahy, s obrovskou vděčností a pokorou.
Někdy se hádám s kolegy, co všechno sem napsat. Já vám toho chci vždycky říct co nejvíc, protože těch věcí se děje strašně moc najednou a navíc pozitivní zprávy v médiích nikdy nejsou tak populární, takže se k vám mnohdy dostane pouze to, co se nepovedlo.
Vaše nejčastější připomínka je, že je to moc dlouhé. Ano, je. Je to prostě můj týdenní výkaz práce. Mým šéfem jste totiž vy, občané, kteří jste mě volili. A já vám každý týden skládám výkaz mé práce. Někteří už si zvykli udělat si na to čas, připravit si kafe nebo čaj a přečíst to celé. Jasně, je to na sociální síti, kde jsou lidi zvyklí přece jenom hledat úplně jiné věci, víme všichni jaké… No ale vždycky říkám, že kdo chce, tak si to přečte. A na tom si prostě trvám. Kdybyste chtěli zabrousit do minulosti, tak všechny moje reporty najdete seřazené za sebou na mém blogu. Do komentářů vám dávám odkaz.
Ale teď už se pojďme podívat na to podstatné, co přinesl rok 2021! A věřte mi, že jsem to hodně proškrtal!
Pokud největším tématem roku 2020 bylo, že se hnutí ANO na Praze 11 podařilo prosadit prodloužení lékařské pohotovosti v Šustovce, tak za hlavní splněný slib roku 2021 by se dalo označit Senior taxi, které kompletně připravil a zprovoznil kolega Petr Jirava (ANO).
Každopádně projděme nejdůležitější události uplynulého roku hezky chronologicky..
1⃣
Na začátku roku jsme řešili výstavbu psího hřiště, které mělo vzniknout přes odpor místních na úpatí kopce Chodová. Naštěstí zvítězil zdravý rozum proti tvrdohlavosti místostarosty pro životní prostředí Jakuba Lepše (TOP 09) a na stranu občanů se proti němu přidala většina politiků. Psí hřiště na tomto místě nakonec nevzniklo a zachoval se tak unikátní prostor pro zimní radovánky pro děti. Takže tohle se povedlo.
2⃣
V březnu jsme na Praze 11 spustili službu senior taxi, což je jeden z mnoha splněných slibů hnutí ANO. Senior taxi je na Jižním Městě hojně využívané a populární a už v průběhu roku tak došlo k navýšení jeho kapacity. A už dnes máme celou řadu plánů na jeho úpravu a rozšíření!
3⃣
V březnu se mi taky podařilo po 12 letech definitivně ukončit vleklý soudní spor o budovu tzv. „pochozí zóny Háje“, která obsahuje metro, garáže a obchodní zónu na povrchu. Získali jsme ji takříkajíc za 5 minut 12. Hrozí, že minimálně její část by brzy statici zavřeli. Nyní je třeba urychleně začít s její rekonstrukcí, kterou jsem během roku 2021 také kompletně připravil.
4⃣
Na jaře se mi podařilo připravit několik dlouhodobě plánovaných investičních akcí tak, aby mohly proběhnout v létě, kdy budou školy prázdné. Šlo o mnoho let odkládané zateplení ZŠ Ke Kateřinkám. Jde o jedinou školu, která ještě na Jižním Městě nemá zateplenou fasádu. Akce za bezmála 50 milionů Kč byla rozdělena do dvou etap na dva roky. Ta první již proběhla, zbytek by měl být zrealizován následující léto.
5⃣
Taktéž se mi povedlo konečně zrealizovat modernizaci a rozšíření výdejny stravy v ZŠ Mikulova, jde o akci, po které paní ředitelka a její personál volali mnoho let a mým předchůdcům se ji z mnoha důvodů nedařilo zrealizovat. Také jsme stihli v téže škole vyměnit zhruba polovinu sociálních zařízení, které byly ještě původní a v hrozném stavu.
6⃣
Na konci léta se také pod mým vedením slavnostně otevřela přístavba nového křídla ZŠ Chodov. Šlo po Sandře o největší investiční akci Prahy 11 za mnoho posledních let, kterou všichni v minulosti odkládali. Mně se s kolegy podařilo v minulém volebním období dodělat projekt, získat stavební povolení a finance na rozjetí stavby. Díky tomu tento rok máme zbrusu novou tělocvičnu, kabinety, šatny, deset kmenových i speciálních tříd. To vše již naplno slouží dětem i pedagogům. Nejen, že se tím zvýšila kapacita školy, která nyní pojme o 100 žáků víc, po letech se také podařilo vytvořit důstojné zázemí pro pedagogický sbor.
Náklady na stavební práce, které byly zahájeny v červnu roku 2019, dosáhly 187 milionů korun včetně DPH. Důvodem pro tak vysoký rozpočet byla zejména úprava projektu s cílem maximálně snížit energetickou náročnost budovy. Mám velkou radost, že jsme to dokázali a vybudovali pro Starochodovskou školu naprosto moderní, úsporný objekt energetické třídy A, který je minimálně v rámci hlavního města unikátem.
Základní škola Chodov se nicméně od tohoto roku pyšní ještě jedním unikátem. Tím je socha s názvem Kvestorka od slavného českého sochaře Olbrama Zoubka, která byla v rámci otevření nového křídla odhalena na nádvoří školy dcerou samotného autora, paní Polanou Bregantovou. Výjimečné umělecké dílo bude trvalou součástí prostor školy, pokud tam tedy budete mít cestu, nezapomeňte si ho prohlédnout!
7⃣
Za podzim jsem hrdý zejména na to, že se mi po letech odkladů podařilo odpolitizovat naší městskou správní firmu Jihoměstskou majetkovou, a.s. Od jejího založení bylo zvykem, že ji řídili v představenstvu zastupitelé a politici. To už je minulostí, v představenstvu dnes nesedí jediný zastupitel. Naopak jsou v něm 3 kmenoví zaměstnanci firmy. Politici se po vzoru třeba magistrátních firem přesunuli pouze do dozorčí rady. I díky těmto systémovým změnám dnes Jihoměstská majetková funguje výrazně lépe než dřív.
Podařilo se kupříkladu zajistit 99% obsazení objektu Zahrad Opatov, které dnes nesou nejen zhruba 3 miliony Kč z vybraného nájemného do obecní kasy, ale nabízí i část bytových jednotek pro veřejný sektor. 11 bytů jsme letos obsadili rodinami našich učitelů a učitelek za zvýhodněné nájemné.
8⃣
V roce 2021 se nám také podařilo rozjet s magistrátem přestavbu a rozšíření křižovatky s nebezpečným průpletem Opatovská x Chillská. Asi si vybavujete ten hrozný průplet, když se sjíždělo od Průhonic z D1 na Háje. Roky tam byla velmi složitá situace a šlo o místo častých dopravních nehod. Nově přibylo rameno z dálnice a tento nebezpečný průplet zmizel. Už není při sjezdu z D1 potřeba. Veškerá auta jedoucí z dálnice na Opatov či dále do Hostivaře už mají vlastní sjezd a světelnou signalizaci. Po neuvěřitelných 15 letech, kdy jsme o úpravu usilovali, je zázrak, že se to naší městské části povedlo vybojovat!
9⃣
Díky zlepšení vedení veřejných zakázek pod mým odborem se Praha 11 posunula v žebříčku Hlídač Státu z kategorie C do B, což svědčí o větší transparentnosti.
🔟
S magistrátem a Prahou 10, 15 jsme podepsali memorandum o budoucím využití Trojmezí, nebo dotáhli několik roky odkládaných směn pozemků s rodinami restituentů. Ty se tak po 32 letech od revoluce konečně dostanou k majetku, který jim nebude přinášet jen obtíže a soudní spory s Prahou.
Šlo o dlouhé roky neřešený problém, který bránil revitalizaci některých vnitrobloků, dotvoření Centrálního parku i možným nástavbám na stávajících parkovištích. Vzájemnou dohodou i vhodnou směnou pozemků se Praha 11 zbavila vleklých soudů s restituenty a ještě se podařilo pro MČ ušetřit 38 mil. Kč za vysoké nájmy pozemků, úroky a soudní poplatky.
1⃣1⃣
Ještě bych zmínil zásluhu kolegy Petra Jiravy a Jihoměstské majetkové, kteří velmi pružně reagovali na skokové zdražení energií a problémy s krachem Bohemia Energy a dalších a zřidili pro naše občany novou linku pomoci (hlavně seniorům). A tato linka opravdu mnohým lidem pomohla! A co se osvědčilo úplně nejvíc, i když to byl původně jen nápad z nouze, byla distribuce dopisu přes výbory SVJ a bytových družstev. Prostě jsme na známé e-mailové adresy rozeslali dopis a poprosili členy výborů SVJ, aby zajistili jeho distribuci. Byla to krizová cesta, protože jsme informaci potřebovali mezi lidi dostat co nejrychleji, ale v drtivé většině ty dopisy byly do druhého dne vylepené v domech na nástěnkách nebo případně u výtahů. Bylo to pro mě milé překvapení, jak se v momentě krize umíme na Jižňáku podpořit a zmobilizovat síly na pomoc ostatním.
1⃣2⃣
Na podzim těsně před parlamentními volbami mě Piráti na Praze 11 odvolali z pozice místostarosty. O tom psala snad všechny media. Dávám vám do komentářů článek, který k tomu vyšel v Metru.
Stojím si za tím, že důvodem mého odvolání jsou má odhalení, která mnohým členům zastupitelstva a magistrátu byla velmi nepohodlná. Očividně přišel rozkaz shora. Zkrátka, dovolil jsem si poukazovat na křivárny primátora Zdeňka Hřiba na magistrátu, a to se nesmí. Pokud si mysleli moji bývalí kolegové, že mě tím “odstaví” nebo umlčí, tak se hodně zmýlili. Nově získaný volný čas věnuji rozkrývání Pirátských lumpáren nejen na magistrátu, ale i na Praze 11. Třeba o velmi zvláštních okolnostech v přípravě Areálu ledových sportů jsem vám psal opakovaně. Také jsem rád, že mám konečně dost času na komunikaci s vámi a že se s vámi mohu častěji potkávat.
Takže, ačkoli už nejsem místostarostou, i tak denně řeším vaše problémy jako jsou zničené či ztracené popelnice, úklid nepořádku kolem domu, rozbité sochy nebo sítě na holuby. Každý týden s mnohými z vás řeším, co vás trápí zrovna kolem vašeho bydliště. Takže na vás, mí milí sousedé, to mělo nakonec pozitivní dopad, jelikož mám od té doby víc času, když mě nesvazuje každodenní byrokratický aparát povinností na úřadě.
1⃣3⃣
Konec roku byl ve znamení změny vlády. Po mnoha letech se zcela přebarvila politická mapa v parlamentu a ve vládě. Z mnoha let podnikání jsem zvyklý chovat se profesionálně a umět spolupracovat s každým. Jak jsem už při několika příležitostech zmínil, moc bych si přál, aby nastupující vláda úspěšně navázala na spoustu dobrých projektů, které rozběhla ta předchozí.
Pro zaručení kontinuity je nesmírně důležité, aby členové nového kabinetu mohli čerpat nejen z oficiálních podkladů, ale také ze zkušeností získaných dlouhými lety praxe. A protože se pražské komunální politice už nějaký čas věnuji a znám problémy města z první ruky, přemýšlel jsem, jestli bych k tomu sám nemohl nějak přispět.
Nakonec jsem se rozhodl oslovit přímo čerstvého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Jako hlavní město a největší aglomerace České republiky se Praha totiž v mnoha ohledech vymyká, a je proto třeba hledat řešení, která její specifika zohledňují. (Tak například řada dotačních programů je nastavená tak, že na ně hlavní město nedosáhne, a je proto žádoucí přistoupit k jejich úpravě.) Věřím proto, že osobní schůzka, kterou jsem v otevřeném dopise panu ministrovi navrhnul, usnadní předání příslušného know-how.
Celé znění dopisu vám dávám pod článek.
1⃣4⃣
Na magistrátu se pod taktovkou pirátského primátora Zdeňka Hřiba taky v prosinci pořádně zdražovalo!
Těsně před Vánocemi pirátská koalice primátora Zdeňka Hřiba i přes silný odpor opozice protlačila výrazné zdražení vývozu odpadů pro Pražany. A to navzdory tomu, jaký je neustále kolem kontejnerů i košů nepořádek. I když se četnost svozů a zlepšení služeb neplánuje, za svoz odpadů si přes to připlatíme!
Zcela nepochopitelné na nové vyhlášce je to, že rodinným domům s nejmenšími popelnicemi, kde často bydlí bohatší lidé, se vývoz odpadů ZLEVNÍ, kdežto u nás na sídlišti, u panelových domů s největším typem popelnic, se služba VÝRAZNĚ ZDRAŽÍ! Čtyřčlenná rodina na sídlišti si tak za vývoz odpadu od letošního roku připlatí minimálně 1600 Kč navíc!
Hnutí ANO bojovalo až do konce za to, aby se vývoz odpadů nezdražil vůbec.
Předložili jsme i vlastní protinávrh, který to řešil. Bohužel vše bylo marné a koalice Pirátů, Prahy Sobě Jana Čižinského a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 – STAN) si protlačila maximálně navržené zdražení. Je třeba připomenout, že to není první zdražení vývozu odpadků za Hřibovy vlády, před dvěma lety zdražili už jednou, a to o 30 %. Toto druhé zdražení na sídlištích dělá 90 %, dohromady 120 %! Vážení Pražané, víte, že dnes tak máte svoz odpadu v Praze více než 2x dražší, než tomu bylo za vlády naší primátorky Adriany Krnáčové (ANO)?!
Primátor Hřib vůbec umí nejlépe jednu věc, a to zdražovat Pražanům vše, co může. Co už stihla vláda Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jana Čižinského (Praha Sobě) a jejich spojenců Pražanům zdražit? Zde máte přehled toho nejpodstatnějšího:
➡ Vodné a stočné stihli zdražit dokonce několikrát. A to i navzdory tomu, že vláda hnutí ANO Andreje Babiše snížila daň o 5 % a ostatní města vodu buď zlevnila nebo nezdražila! Loni v květnu, když se snižovala daň o 5 %, cena vody zůstala totožná. Před nástupem Pirátů v roce 2018 činilo vodné a stočné 87,39 Kč, nyní 101,59 Kč.
➡ Svoz odpadů zaznamenal 30% nárůst v roce 2019 a 90% v roce 2021, celkem zdražení na více než dvojnásobek!
➡ Ceny nájmů v městských bytech se zvýšily v době nejtěžší fáze koronavirové epidemie, přičemž průměrné zdražení činí 130 %.
➡ Zvýšení daně z nemovitostí se týká mnoha městských částí Prahy. Nárůst se v jednotlivých městských částech liší, jde tak nicméně o 40 %, 80 % a 100 % zdražení!
➡ Jízdné v MHD je dražší od 1. srpna 2021 a cena jízdenek na 30 minut se zvedla z 24 Kč na 30 Kč, u devadesátiminutového jízdného z 32 Kč na 40 Kč. Paradoxem po tomto zdražení je, že Praha je asi jediné město na světě, kde jsou dražší SMS jízdenky, než ty “neekologické” papírové.
➡ Zdražení lanovky na Petřín. Pokud nemáte Lítačku, za svezení lanovkou zaplatíte 60 Kč.
➡ Parkovné P+R se na okrajích Prahy od srpna zdražilo z 20 Kč na 50 Kč a u parkovišť blíže centru dokonce z 20 Kč až na 100 Kč, jde tedy o pětinásobné zdražení!
➡ Zdražení ubytovacího poplatku z 21 Kč na 50 Kč v době nejtvrdší koronavirové krize. Už tak těžce přežívající turismus dostal další tvrdou ránu.
➡ Zrušení slev na čipované psy.
Ale nebojte, toto vše půjde napravit! Každé těžké období někdy skončí a v naší demokratické republice k tomu máme příležitost každé 4 roky!
Už na podzim nás čekají komunální volby! Pozorně proto prosím sledujte, jak politici a strany či hnutí komunikují se svými voliči, co slibují ve svých programech a jak je plní. My z hnutí ANO na Praze 11 máme program a naše sliby na toto volební období z drtivé většiny splněny. Také neznám příliš takových politiků, kteří by každý týden informovali podrobně o své práci pro občany. O tom a o mnohem dalším vás budeme informovat pravidelně, kromě sociálních sítí i v našich novinách Jižní Město ŽIJE. Další číslo vyjde už příští týden a dostanete ho do schránek. V těch byste měli objevit i lednový výtisk Klíče. Určitě nevynechejte, prosím, stranu 12, kde se tento rok budeme pravidelně a znovu setkávat.
Část této stránky chci od února nechat i vám všem, mým sousedům z Prahy 11! Podle mě by se v radničních novinách měly objevovat názory občanů, ti ale přístup do Klíče bohužel ani přes slibovanou “pirátskou transparentnost” dlouhodobě nemají. Budu moc rád za vaše komentáře, otázky a příspěvky, ze kterých budu moci do dalšího čísla vybírat.
Věřím, že tímto krokem naši vzájemnou komunikaci a snahu o lepší Jižňák zase o kousek posunem v roce 2022 kupředu!!! Přeci jen ne všichni preferují kontakt přes sociální sítě a internet.
Milí sousedé, přeji vám úspěšné vykročení do právě začínajícího roku 2022 a ať je pro vás a vaše nejbližší lepší než ten, který právě skončil.
Těším se na vaše reakce!
Ještě jsem zapomněl zmínit důležité úspěchy od kolegů z Jihoměstské sociální, a. s.:
1) tento rok nastoupil nový ředitel Jan Schneider, který organizaci hned vzal dobře za správný konec.
2) co se mu opravdu povedlo je pomoc získat dotaci na přestavbu DS Vejvanovského. Dotační titul z národních zdrojů, ze kterých se nám podařilo získat 30 mil Kč. Objevil právě náš nový ředitel! 👏👏👏
3) dále získal dotaci na nákup elektromobilů. V roce 2022 se tak po Jihoměstské majetkové, stane ekologickou i naše sociální akciovka! 🍀👏👏👏
A to samozřejmě není vše. K úspěchům v sociální oblasti se ještě vrátím!