Milí Pražané,
jedno ze svých nedávných zamyšlení nad bytovou🏠politikou jsem věnoval negativnímu trendu prorůstání Prahy do Středočeského kraje, které je jedním z důsledků snižující se dostupnosti bydlení v hlavním městě. Dnes bych se rád k této problematice vrátil, byť z poněkud jiného pohledu.
Jak už jistě víte, jsem zastáncem takzvaného města krátkých vzdáleností. Způsob života, kdy cestami za prací, nákupy, sportem nebo zábavou není třeba trávit desítky minut, se osvědčil ve spoustě velkoměst, a představuje nejefektivnější a zároveň nejšetrnější způsob jejich fungování.
Zároveň jsem si ale vědom, že probíhající exodus za Prahu nelze zvrátit lusknutím prstů. Co ale můžeme, je minimalizovat jeho dopady: zastavování cenné zemědělské půdy, vzestup emisí z houstnoucí automobilové dopravy a s ní spojené každodenní dopravní zácpy.
👉Velký posun v tomto ohledu může přinést Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem, které Praha čerstvě odsouhlasila. Provázanost obou celků je obrovská – za prací do Prahy například denně dojíždí přibližně 15 % Středočechů. Koordinace dopravy, výstavby a dalších oblastí života je proto základním předpokladem harmonického rozvoje celého regionu.
Věřím, že se tak v příštích letech můžeme těšit mimo jiné na průjezdnější pražské ulice, čistší vzduch, ale také nové projekty bytové výstavby na ladem ležících brownfieldech.
A jaké změny byste si nejvíce přáli vy❓
Jako vždy vás poprosím o vaše názory do komentářů pod tento příspěvek👇👇👇, těším se na naši další diskusi.
Článek, na který reaguji a téma memoranda: