Na dnešní den 8.9.2016 svolal starosta Štyler a jeho klub HPP1 mimořádné zastupitelstvo. Ze zákona na to mají pochopitelně nárok. Avšak morálně se o tom dá už velmi polemizovat, naopak já tvrdím, že to bylo pouze naprosto neomalené utracení veřejných prostředků v rámci předvolební kampaně jejich senátního kandidáta! Proč?

Důvod 1) řádné zastupitelstvo je svolané již na 22.9., opravdu by problémy nepočkaly 14 dnů? Pro neznalé čtenáře – konání zastupitelstva stojí min 60tis Kč. Je to z důvodu pronájmu sálu, techniky, personálu atd. A to jsou jen ty přímé náklady. K tomu si připočtěme zmařený čas úředníků, kteří musí na zastupitelstvu být místo toho, aby řešili svou denní agendu, která pak stojí a občané tak čekají o to déle na své požadavky. V neposlední řadě jde pak i o čas zastupitelů, kteří se mohou v tomto čase věnovat důležitým jednáním a práci, která kvůli mimořádnému zastupitelstvu stojí.

Důvod 2) neshledal jsem oprávněný důvod pro svolání tohoto zastupitelstva. Jediný důvod, který jsem pochopil pro svolání byl zcela zástupný a to, že paní Zdeňkové nevyšel v 9. čísle časopisu Klíč její článek zastupitelky. Je velká škoda, že Zdeňková si nepamatuje ze svého působení v redakční radě Klíče, že dle zákona má vydavatel 3 měsíce na otisknutí článku. Její článek tedy pravděpodobně ještě vyjde, jen se nyní do časopisu nevešel. Opravdu je nutné, aby daňový poplatník platil 60tisíc za to, že jedné zastupitelce vyjde článek o měsíc později?

Důvod 3) absolutní nepřipravenost celé akce. Když klub HPP11 svolal mimořádné zastupitelstvo, očekával jsem z jejich strany připravené jednání ke konkrétní věci. Jednoznačné návrhy programů, usnesení a důvodové zprávy. Místo toho jsme byli svědky toho, kdy za soustavného porušování jednacího řádku doktor Kvítek ze sebe chrlil věty, které nedávaly smysl, protože v nich často chyběl podmět nebo přísudek. Rozhodně se jeho rozprava k programu nedala považovat za návrh bodů programu. Také proto musel následně všechny jím navrhované body starosta přeformulovávat a vypadalo to, že na klubu HP11 se o návrhu bodů vůbec asi nebavili? Proč tedy svolávali mimořádné zastupitelstvo, když ani neměli připravené body, které budou navrhovat? A korunu tomu nasadil sám starosta, který téměř zapomněl navrhnout body se kterými mimořádné zastupitelstvo svolávali. Celkově to na mě působilo, že sami vlastně nevědí proč tam jsou a proč to svolali. Do diskuse se všeho všudy ze 17ti signatářů zapojili 4 lidé.

Důvod 4) Nehlasování pro program svolaného zastupitelstva! A největší absurditou, kterou jsem dnes viděl byl moment, kdy HPP11, kteří svolali toto mimořádné zastupitelstvo NEHLASOVALO pro program jako celek a tím zastupitelstvo po 1,5 hodině ukončilo. Takže oni svolají mimořádné zastupitelstvo, které stojí 60tis Kč daňové poplatníky + čas úředníků a nás zastupitelů a pak sami ani nehlasují pro program?

Z těchto důvodů mi přijde chování starosty Štylera a jeho kolegů jako maximální výsměch občanům Jižního Města, kde svým chováním jasně dokazují, že peníze občanů / daňových poplatníků pro ně nic neznamenají.

Na závěr ještě přikládám e-mail. kterým jsem klub HPP11 v pátek 2.9. vyzval k tomu, aby stáhli své podpisy z výzvy k mimořádnému zastupitelstvu přesně z těch absurdních důvodů, které zde popisuji. Měl jsem snahu této ostudě a plýtvání s prostředky zabránit, bohužel se to nepovedlo.

Zdravím všechny zastupitele Prahy 11,

V návaznosti na dnešní události na Praze: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazska-ods-uz-nechce-mimoradne-jednani-zastupitelu/1388548

(které jsou analogicky podobné – mimořádné zastupitelstvo svolané týden před tím řádným)

Bych rád vyzval členy klubu HP11, aby stejně tak jako to udělali signatáři na velké Praze, zvážili ještě jednou nutnost svolání mimořádného zastupitelstva a plýtvání tak prostředky daňových poplatníků. Prosím vás zamyslete se nad možností stáhnout svůj podpis a tím ušetřit MČ bezmála 60 tis Kč.

Navrhované body je možné navrhnout a projednat i na řádném zastupitelstvu. MČ tím ušetří nemalé prostředky. Jsem moc rád, že toto pochopili (po dlouhých jednáních) představitelé opozice na MHMP a věřím, že podobný postup zvolí i členové klubu HPP11.

Všem přeji příjemný a klidný zářijový víkend.

Ing. Ondřej Prokop

zastupitel hlavního města Prahy a MČ Praha 11

místopředseda hnutí ANO na Praze 11

ProkopO@praha11.cz

773 522 246