Velká část obyvatel Prahy 11 denně dojíždí za prací. Vyplývá to z dat, které jasně říkají, že takřka 25% obyvatel opouští metrem tuto městskou část. Jedná se o cca 18 tisíc cestujících, kteří ráno jedou za prací do jiných částí Prahy. Když k tomu odpočteme děti, seniory a obyvatelé, kteří se dopravují auty či jinými druhy MHD, dojdeme k tomu, že většina pracujících obyvatel Prahy 11 každodenně odjíždí za prací do jiných částí Prahy.

Pomineme-li fakt, že lidem zdlouhavé cestování ubírá spoustu času, tak škodí i jejich zdraví. Brzké vstávání, stres aj.. Dojíždění je ale pro mnohé z nich nutností. Hlavně v místech kde je nedostatek pracovních příležitostí. Což Praha 11 bohužel je. V současné době celá městská část tvoří spíše obytnou funkci s poněkud sníženým počtem pracovních míst. Podíl dojíždějících za prací je zde proto velmi vysoký. Statistika dokládá, že naše čtvrť tímto efektem trpí nejvíce ze všech pražských městských částí.

To by se mohlo v budoucnu změnit. Na Jižním Městě je stále spousta míst, které nabízejí rozvojový potenciál pro vytvoření pracovních příležitostí. Nejde přitom o zelené parkové plochy, jejichž zastavováním straší někteří odpůrci výstavby. Jde o brownfieldy či zanedbaná území. Jako příklad je možné uvést lokalitu spodních Roztyl, kde je v nejbližším okolí křižovatky D1 a Jižní Spojky rozsáhlý brownfield po bývalém areálu Interlov a výstavbě Metra C. Toto území navrhuje zkultivovat investor Passer Invest o kterém jsem psal v nedávném článku. Tato stavba by do lokality přinesla tisíce pracovních příležitostí, které by mohli místní obyvatelé využít. Kromě toho by do lokality investor přinesl zajímavé nové služby a zkulturnil a zpřístupnil by toto jinak naprosto neprostupné a místy až nebezpečné území.