Pražské metro patří mezi jedny z nejpřehlednějších systémů podzemní hromadné dopravy na celém světě. Stanice metra jsou obecně navrženy ve vysoké kvalitě, i když jejich pověst je lehce pošramocena novými stanicemi z roku 2016, které prodlužují linku A na zastávku Nemocnice Motol a konečnými zastávkami na lince C ve směru. V současnosti se diskutuje nad podobou a stavbou metra D, které je i přes několik odkladů téměř na spadnutí. Proto je pro mnohé překvapením, že si vedení Prahy nechalo zpracovat analýzu, která se zabývá cenou prodloužení linek A až k letišti a C k Čakovicím.

Analýzu zpracovala na přání magistrátu a dopravního podniku firma Metrostav. Jedná se o stavební firmu, která pracovala téměř na všech stanicích metra od sametové revoluce. Analýza tak slouží jako podklad pro další rozhodování města, zda stavět další zastávky podzemní dráhy.

Prodloužení trasy A z Motola na Letiště Václava Havla by podle odhadů trvalo jedenáct let, včetně přípravných prací. Jednalo by se o úsek o délce 6,86 km a celkem by vzniklo pět zastávek: Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Staré Letiště a Letiště Václava Havla. Dojde tak k napojení Letiště Václava Havla, což byla i jedna varianta při prodloužení linky A z Dejvické, přičemž nakonec zvítězilo napojení do Motola. Cesta z Můstku na Letiště Václava Havla by se tak výrazně zkrátila. Podle odhadů by trvala 25 minut. Dále se uvažuje o prodloužení metra i na opačném konci linky A. Podle dlouhodobých plánů se počítá s rozštěpením trasy za stanicí Strašnická do Zahradního Města. Díky tomu by se výrazně zlepšila dopravní dostupnost pro velká sídliště v Hostivaři, Petrovicích a Horních Měcholupech. Náklady by se podle odhadů pohybovaly kolem 26 miliard korun.

Prodloužení trasy A by zároveň přineslo dostatečné napojení na dopravní infrastrukturu přes Dědinu, kde se momentálně nachází velké sídliště. K němu by vznikla nová čtvrť pro patnáct tisíc obyvatel. Prodloužení trasy by navíc pomohlo situaci s parkováním, která je dnes ve špatném stavu. Pro dojíždějící ze středních Čech by tak vznikla další odstavná místa u nových stanic metra. Mezi stanicemi Nemocnice Motol a Bílá Hora by se vytvořila speciální úprava tunelu, která by v budoucnosti mohla být použita jako křižovatka, kde by se trasa metra mohla rozdělit a pokračovat směrem na Zličín.

Letňany jsou známé svým špatným umístěním.

Další analýza se týká případného propojení trasy C z Letňan až do Čakovic. S tímto nápadem přišla sama čakovická radnice. Návrh je vítán nejen zastupiteli Čakovic, ale i zastupiteli Letňan. Ti avizují, že většina obyvatel Letňan musí k metru dojíždět autobusy, jelikož se stanice nachází daleko od obytných souborů. To, že se tato čtvrť dynamicky rozrůstá, znamená, že se musí zvyšovat i počet autobusových linek k metru. Pokračování linky C přímo do Letňan je proto více než vítané. Počítá se s přeměnou areálu AVIA na oblast s primárně rezidenční funkcí. Občané se dokonce již dohodli se zástupci starosty, aby iniciovali prodlužování trasy metra C na zanesení do Metropolitního plánu. Tímto by vznikly tři nové zastávky metra, které by vyšly na 16 miliard korun.