Úspěch!👏 Hnutí ANO se dnes podařilo navýšit rozpočet na sociální služby pro zdravotně postižené děti o 105 milionů Kč.🙏🤗 Alespoň jedna pozitivní zpráva z dnešního jednání zastupitelstva!

V posledních dnech jsme dostali desítky zpráv od rodičů zdravotně postižených dětí. Jednalo se o zoufalé a velmi smutné žádosti, abychom na dnešním zastupitelstvu při jednání o rozpočtu města hlasovali pro navýšení peněz právě pro zmíněné sociální služby. Bez navýšení těchto peněz by například hrozilo, že by se mnoho stávajících sociálních služeb, které jsou obrovskou pomocí pro rodiny v této nelehké situaci, i vlivem současné krize a zvyšujících se nákladů mohlo úplně rozpadnout. To by znamenalo obrovskou katastrofu a zanechalo by to celou řadu rodin v nesmírně těžkém postavení a bez jakékoliv pomoci. Nebudu zde veřejně ukazovat emaily, které mi od občanů chodily, ale pro vaši představu se zde jedná například o velmi těžce postižené děti, které vyžadují prakticky nonstop péči a neustálou asistenci, kterou jim poskytují právě i sociální pracovníci. 

V hnutí ANO jsme si velice dobře vědomi nutnosti pomoci těmto našim spoluobčanům a s naší skvělou Martou Gellovou dlouhodobě pracujeme na přípravě ochranných opatření ohroženým skupinám obyvatel. Letos jsme takto prosadili už řadu věcí, např. stovky milionů Kč pro seniory, invalidní důchodce apod.

👉 Dnes hnutí ANO navrhlo vytvořit účelovou neinvestiční rezervu 105 milionů Kč pro sociální služby a granty. Návrh se podařilo schválit. Věříme, že tato částka pomůže nejen zachovat současné sociální aktivity pražských organizací a institucí, ale také je náležitě rozšířit, aby pomohly co nejvíce lidem a rodinám.

Chtěl bych vás všechny zároveň ujistit, že se nejedná o poslední pomoc Pražanům ohroženým současnou krizí, za kterou budeme bojovat. Jak jsme vám slíbili před volbami a stejně jako jsme se o to snažili i celé předchozí roky, budeme i nadále hledat konstruktivní a efektivní řešení, jak podat pomocnou ruku všem, kteří ji v této složité době nejvíce potřebují.

Kromě toho se dnes podařilo schválit rozpočet Prahy na rok 2023, což je samozřejmě také pozitivní zpráva a jsem za to rád.

Každopádně neváhejte mi osobně napsat vaše podněty a problémy, které řešíte, pokud uvážíte, že bychom vám s nimi dokázali pomoct. S kolegy čteme všechny vaše zprávy a děláme maximum, abychom vám dokázali vyjít vstříc. Jsme tu pro vás.