Milí sousedé,
útlum, který přinesla první i druhá vlna koronavirové pandemie, se samozřejmě nevyhnul ani stavebnictví 🏠. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v Praze v období od počátku ledna do konce srpna dokončeno jen 3010 bytů, což je nejméně ⬇️ za posledních 7 let. Je tedy jasné, že se bytová krize v hlavním městě bude nadále prohlubovat.
I teď, kdy stavební práce stojí, však můžeme udělat mnoho pro to, aby propad byl co nejméně bolestný. Jak už jsem psal dříve, koalici se podařilo nastartovat opravu bytů pod správou města, které byly do té doby v neobyvatelném stavu. Nedávno jsem také zmiňoval přípravy na odkup vytipovaných ubytovacích zařízení, které čeká proměna na nájemní domy.
Aktivní rozšiřování obecního bytového fondu ale nestačí. Praha musí současného „hluchého“ období využít k přípravám na dobu, kdy bude výstavbu možné obnovit. Je třeba pokračovat ve vytipovávání a přípravě městských pozemků k výstavbě. Nezbytně nutné je také pečlivě prozkoumat, jak zrychlit povolovací procesy na straně stavebních úřadů, které se v metropoli nezřídka protáhnou na deset i více let. Ve hře je také promýšlení různých modelů spolupráce města se soukromým sektorem a příprava společných projektů.