Na některých místech městské části Praha 11 se bohužel i přes veškerou snahu všech zainteresovaných nachází přerostlá tráva a neudržované keře či stromy.

Jak informovaly i některá média – cyklostezky jsou v některých místech zarostlé, jedná se především o cyklostezku A222 nad stanicí metra Roztyly, situace je natolik problémová, že v některých místech mají problém se cyklisté vyhnout pěším. Městská část přislíbila občanům, že tento úsek pročistí co nejdříve. Problémem je, že některé místa spravuje MČ P11 sama skrze společnost Jihoměstskou majetkovou, a.s., některá místa spravuje TSK magistrátu hl.m. Prahy a mnoho míst je v soukromém vlastnictví. Je tedy občas složitější dohnat odpovědné osoby k nápravě.

My bychom rádi tento problém intenzivně řešili, mezi naše priority totiž patří zajištění čistoty a pořádku na celé Praze 11.
Pro rychlejší a efektivnější řešení problémů, bychom rádi vyzvali občany městské části, aby nás informovali kde jim vadí neposekaná zeleň či nedostatečný úklid na Jížním Městě.

V případě stížností prosím uveďte místo, nejlépe s přiloženou fotografií, krátkým popisem a ulici kde se místo nachází.
Budu moc rád za vaše podněty, směrovat je můžete buď přímo zde do komentářů nebo na e-mail praha11@anobudelip.cz