Milí sousedé,
už více než půl roku vás každou středu pravidelně informuji o vývoji bytové🏠 situace v Praze, překážkách na cestě za dostupným bydlením i možných způsobech, jak tyto překážky překonat. Za tuto dobu jsem na toto téma zveřejnil také sérii delších zamyšlení.
Protože z těchto textů často vycházím ve svých dalších úvahách, řekl jsem si, že by bylo praktické mít všechna klíčová data a informace přehledně na jednom místě. Vše, co v otázce dostupného bydlení v Praze považuji za podstatné, jsem proto shrnul do jedné publikace.
Jsem si dobře vědom toho, že nedostatek bytů trápí nejen nás na Jižním Městě, ale potýkají se s ním v podstatě všechny městské části. O poznatky, které jsem v posledních měsících shromáždil, jsem se proto rozhodl podělit s kolegy z ostatních místních samospráv.
📌 Text jsem umístil také na své webové stránky. Je tak k dispozici všem, kterým současná neutěšená bytová situace není lhostejná. Nalézt ho můžete zde https://www.ondrejprokop.cz/brozura/