Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze vkročila do zkušebního provozu, který byl zahájen ve středu 19. září 2018. Linka plní nejpřísnější evropské směrnice a obyvatelům Prahy zajistí nejen lepší životní prostředí, ale také přispěje ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Jedná se o největší investici hlavního města v posledních letech – celkově stála přibližně 6,6 miliardy korun včetně zkušebního provozu.

Zkušební provoz má za cíl ověřit schopnost Nové vodní linky plnit přísné parametry k vyčištění odpadních vod. Zároveň bude možné po ukončení zkušebního provozu Nové vodní linky ÚČOV v prosinci 2019 přistoupit k modernizaci a rekonstrukci Stávající vodní linky, která v současné době slouží hlavnímu městu Praze přes půl století.

„Když jsem před třemi lety poklepávala na základní kámen, říkala jsem, že budu dělat vše pro to, abychom Novou vodní linku ÚČOV uvedli co nejdříve do provozu. Jsem proto ráda, že se podařilo takto velkou stavbu dokončit v podstatě v termínu, a to zejména s ohledem na to, kolik let byl celý projekt odkládán. Jedná se o šestimiliardovou investici, která bude mít velký vliv na životní prostředí v Praze,“ uvedla primátorka hl. m Prahy Adriana Krnáčová.

Příprava Nové vodní linky byla zahájena v roce 2005. Pro její stavbu bylo vybráno ve veřejném výběrovém řízení v roce 2010 Sdružení ÚČOV Praha, kde stavební část Nové vodní linky zajištovaly společnosti SMP CZ a Hochtief CZ. Technologickou část následně zajistila společnost Suez International a WTE Wassertechnik. Vedoucím účastníkem celého Sdružení byla společnost SMP CZ.

Po zpracování dokumentace a získání stavebního povolení byla stavba zahájena 9. října 2015 a dokončena za necelé tři roky. „Jedná se o největší vodohospodářskou stavbu v Čechách za posledních 30 let. Byla nesmírně náročná, hlavně s ohledem na složité místní poměry. Vznikla ve stísněných podmínkách na Císařském ostrově a navíc z větší části pod úrovní hladiny řeky Vltavy. Dokončení této stavby za necelé tři roky byl hektický výkon. Jsme pyšní na to, že jsme byli u toho,“ popsal Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Na Novou vodní linku je možné přivést bez problémů 50 procent odpadních vod z území hlavního města Prahy. Hlavním cílem doplnění ÚČOV Praha o Novou vodní linku je dosáhnout u tohoto objemu vyčištěných odpadních vod na jejím odtoku hodnotu celkového dusíku nejvýše 10 mg/l. Biologická část vodní linky je navržena tak, aby byla schopna na tuto hodnotu vyčistit odpadní vody až do nátoku 4 m3/s. Mimo to budou na mechanické části takzvaného hrubého předčištění při dešťových událostech čištěny další až 3 m3/s odpadních vod a po stanoveném snížení znečištění vypouštěny samostatně do vodního toku.

„Jsou to myslím 3 roky, kdy Adriana Krnáčová poklepala na základní kámen. Zlí jazykové tehdy říkali, že to nezvládneme dokončit v tomto volebním období. U stavby jsem byl jako člen dozorčí rady PVS celou dobu a musím vyzdvihnout především obrovské nasazení několika lidí z této naší městské firmy, kteří jsou skuteční srdcaři a odmakali to. Celá stavba je relativně unikátní, nebývá zvykem, aby čistička byla zakrytá a filtrovala tedy nejen odpadní vodu, ale i výpary z ní. Nejen, že to uleví přilehlým čtvrtím od pachů, ale tyto výpary je v budoucnu možno využít a dále zpracovat například jako palivo pro městská auta. Což je jeden z projektů Smartcity na který se opravdu těším.“

Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy