V minulém článku jsem se rozepsal o historii areálu Interlovu a jeho postupném vývoji. Třebaže je jeho provoz již nějakou dobu ukončen a od té doby areál chátrá, existují již nějakou dobu návrhy na jeho revitalizaci, jejichž realizace je spíš otázkou dohody s vedením města než problémem pozemku. Jak tedy přistupuje investor k území a co zde chystá vystavět?

V dubnu tohoto roku společnost zpřístupnila první část projektu, který na rozloze 4 ha nabízí volně přístupný lesopark, kde mohou návštěvníci trávit volný čas. Nachází se zde lavičky, dětské atrakce a pobytové louky. Krom toho se v blízkosti nachází restaurace Za Větrem a hotel Nosál, které díky zrevitalizovanému lesoparku získaly na atraktivitě. Další vývoj tohoto území investor přehledně zpracoval na třech informačních panelech, které jsou rozmístěny po celém lesoparku. Co se tedy chystá?

V každém případě budou obnoveny vodní toky v dané oblasti. Roztylský potok je dnes totiž sveden do potrubí, s čímž naštěstí nepočítá ani jedna varianta návrhu. Naopak, vzniknou zde přírodní koupaliště, jezírka a pláž a voda je zakomponovaná ve všech návrzích, i když se samozřejmě liší.

Společného mají ale to, že zde vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nepoužívané budovy Interlovu. Bude obsahovat administrativní plochy, stravovací zařízení, obchodní plochy a dokonce mateřskou školu. Přestože budova je plánována jako šestipodlažní, díky terénu, který jí obklopuje, bude stavba méně nápadná a hlavně nebude nijak výrazně zasahovat do horizontu Kunratického lesa. Její okolí bude upraveno tak, aby se zde dalo příjemně chodit a trávit volný čas. Dnešní stav je takový, že je areál zarostlý a notně nepřístupný.

Varianty úpravy parku jsou dvě, jedna představuje plynulý přechod mezi Kunratickým lesem a okolní zelení, tím pádem se spíš jedná o přírodní park. Druhý návrh naopak vychází z zurbanizovaného prostředí a tím vytváří městský park.

Varianta A vychází ze stávající zeleně, celé území je ale přehlednější a využitelnější. Bude zde spousta atrakcí, ať už se jedná o lanové centrum, přírodní dětské hřiště, koupaliště a pláž. Konečná podoba bude tedy založená na přírodě s doplněním parkového mobiliáře, její náplň ale vybízí k různorodému trávení volného času.

Varianta B je velice podobná, pouze se liší její vzhled a řešení některých detailů. Zatímco se zde budou nacházet podobné atrakce a provozy, lišit se bude alejemi, průhledy a různými variantami travnatých ploch. Počítat tedy můžeme i s použitím zpevněných ploch.

O těchto dvou variantách dokonce proběhlo hlasování a celkem očekávaně vyhrála varianta A, která více navazuje na Kunratický les a jeho přírodní ráz. V budoucnu tedy můžeme očekávat velkou změnu tohoto území, které přinese do Prahy 11 velmi zajímavé příležitosti a určitě zlepší životní úroveň nejen v jeho okolí, ale i na celém Jižním Městě.