Parkoviště P+R s přímou vazbou na metro slouží lidem dojíždějícím do Prahy především za prací. To na Opatově se vybudovalo před více než dvaceti lety a jeho kapacita je pouze 180 parkovacích míst. Toto parkoviště však do dneška není zkolaudované, stojí na cizím pozemku a magistrát za něj platí nemalé poplatky především za prohrané soudy (viz níže v textu). Nově se počítá s navýšením na 600 parkovacích stání.

Plán je takový, že objekt P+R bude přesunut o necelých 100 metrů a bude zapuštěn do stávajícího zemního valu. Navržený projekt podporuje vznik městského bulváru s šířkou chodníku až 6 metrů a se stromořadím. Střecha parkoviště bude osázena zelenými keři, kde vznikne park, který významně odstíní hluk. Prostor, který se nachází před domem s pečovatelskou službou zůstane zachován ve stávající velikosti a kvalitě.

Rozšíření parkoviště na Opatově je dlouhodobě zamýšlená jako veřejně prospěšná stavba. Parkoviště je umístěno přímo u prvního sjezdu z dálnice D1, auta tak nebudou projíždět ulicemi Jížního Města. Zkoncentruje se i počet aut, které parkují v přilehlých ulicích a rezidenčních oblastech.

Přečtete si moje argumenty pro vznik P+R právě v této lokalitě na Opatově:

Z pohledu územního plánu a urbanismu

 1. P+R již na Opatově existuje již 20 let s kapacitou 180 míst. Nyní se připravuje jeho přesutí o 100 m a rozšíření na kapacitu 600 míst. Tím dojde k narovnání dnes problémového majetkoprávního stavu.
 2. První sjezd z dálnice D1 na Prahu, pravé odbočení na první křižovatce do P+R > auta tedy ujedou na Jižním Městě nejkratší možnou trasu.
 3. P+R na Opatově je předepsáno v Územním plánu. Dle ÚP SÚ hl. m. Prahy v prostoru jihovýchodně od stanice metra Opatov je umístěna značka DH = Veřejně prospěšná stavba VPS 8/DR/11 – parkoviště P+R.
 4. P+R je dlouhodobě zamýšlena jako Veřejně prospěšná stavba. Do doby prodloužení metra C nedává smysl P+R stavět jinde na Jižním Městě. Prodloužení metra C nebude dříve než za 20 let (nejdříve až po dokončení trasy metra D).
 5. P+R nabídne cca 600 parkovacích stání. Je plně v souladu s ÚP a nezasahuje do izolační zeleně u křižovatky Opatovská x Chilská. Do budoucna pak nabízí teoretickou možnost rozšíření až na 1 000 míst.
 6. Navržené řešení podporuje vznik městského bulváru s šířkou chodníku až 6 m! se stromořadím. (je patrné z níže uvedené  prezentace na řezu)

Z pohledu dopravy a parkovacích zón

 1. Dnes parkuje na Jižním Městě plno mimopražských. Nejde zavést parkovací zóny bez toho, aniž by bylo zajištěno P+R.
 2. Z parkoviště P+R se dá přímo najet na dálnici. Do parkoviště se dá přímo sjet z dálnice.
 3. Vznikem P+R se zkoncentrují automobily, které dnes parkují „na divoko“ v okolí (zejména u stanice metra Opatov) a v přilehlých ulicích rezidenčních oblastí. Doprava tak nebude „zatahována“ hlouběji do území, ale zůstane hned za sjezdem z dálnice.

Z pohledu majetkových poměrů

 1. Jihovýchodně od stanice metra Opatov se nachází povrchové P+R o kapacitě 181 stání. Provozovatelem je TSK. Většina plochy parkoviště se neoprávněně nachází na soukromých pozemcích M. Janečka, J. Mrkvičkové a O. Ženíška (kteří tyto pozemky získali v restituci od státu). Parkoviště je zde umístěno a provozováno bez jejich souhlasu a pro neoprávněné užívání jsou opakovaně vedeny s Hl. městem Prahou soudní spory. Každý rok je tak HMP nuceno uhradit částku stanovenou soudem za neoprávněné obohacení včetně všech souvisejících nákladů se soudními procesy.
 2. MHMP zpracovalo pozemkovou směnu, která umožní postavit P+R výhradně na městských pozemcích. Tato směna je odsouhlasená všemi soukr. vlastníky. Na MHMP jsou smlouvy o směně připraveny k podpisu.

Z pohledu polohy před domem s pečovatelskou službou „DPS“

 1. Prostor ve stávající velikosti a kvalitě před DPS zůstane zachován. Bude řešen kvalitní parkovou úpravou.
 2. Objekt P+R bude zapuštěn do stávajícího zemního valu. Střecha bude řešená jako „zelená“ s osázenými keři. Vegetace bude zároveň snižovat teplotu okolí.
 3. Objekt P+R společně s vegetací významně odstíní hluk.
 4. Vše viz níže uvedený nákres, primárně pro účely DPS a diskuse s jejími obyvateli je v tuto chvíli připravován 3D model stavby.

Výkresy verze P+R 2016:

Výkres ke stažení (PDF).

V případě jakýchkoli dotazů k plánovanému P+R se prosím můžete obracet přímo na mou osobu – Ondřej Prokop / Ondrej.Prokop@Praha.eu / 773 522 246. Na projektu dlouhodobě pracuji a věřím, že současná verze „2016“, která vyřešila veškeré dřívější připomínky EIA, tak i MČ Prahy 11 je opravdu dobrou strategickou stavbou, kterou Praha potřebuje. A která pomůže řešit i parkování residentů v okolí Opatova na Praze 11.