Smart City projekty inovativním způsobem přispívají ke zlepšování a fungování infrastruktury, technologie a služeb v klíčových sektorech Prahy. Jejich cílem je zlepšit kvalitu života, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje v metropoli.

Od 1. dubna na pozici ředitele úseku Smart City, věda, výzkum, inovace městské společnosti Operátor ICT nastoupil Vladimír Zadina. Jeho úkolem bude posunout projekty Smart City do realizační fáze a do dalšího rozvoje aktivit zapojit i komerční firmy. Vladimír Zadina přichází z pozice vedoucího organizační složky Smart City v Písku. Podílel se také například na přípravě koncepce Smart city pro Mladou Boleslav či kunzultoval rozvoj konceptu pro Žďár nad Sázavou a několika městských částí hl. m. Prahy. Má tak bohaté zkušenosti se zaváděním moderních technologií do řízení měst, s inovačními projekty a s jejich financováním z evropských fondů.

„Od začátku mé práce na magistrátu mluvím do projektů Smart City. Byl jsem u zrodu oddělení v rámci Operátor ICT a jsem velmi rád, že se nám nyní podařilo získat tak kvalitního ředitele jako je pan Zadina. Jako člen výboru pro Smart City hl. m. Prahy, předseda pracovní skupiny pro Smart City na Praze 1+ a člen dozorčí rady Operátor ICT se snažím propojovat lidi, projekty a zahajovat realizaci chytrého města i směrem k MČ Prahy 11, abychom se tu měli lépe. Především ses soustředím na dvě oblasti – parkování a bezpečnost. Věřím, že brzy budeme moci odprezentovat první pilotní projekty, které touto spoluprací odstartujeme“.