Milí čtenáři,
dnešní bytové okénko🏠 je pro mě tak trochu slavnostní. Rád bych vám v něm totiž představil novinku, kterou jsem sliboval před začátkem letních prázdnin.😊
Čím déle se zabývám problémy, které Praha řeší (a že jich opravdu není málo), a čím více se zajímám o rozdíly mezi ní a ostatními metropolemi, tím silněji si uvědomuji, jak důležité je mít dlouhodobou a jasnou vizi, jakým směrem se rozvoj města bude ubírat. A právě ta, jak se domnívám, Praze citelně chybí.
👉Představu o tom, jak má město vypadat, aby se v něm jeho obyvatelům dobře žilo a návštěvníci se do něj rádi vraceli, nicméně nelze řídit shora. Musí vycházet z široké, celospolečenské diskuse, ve které zazní slovo odborníků, zástupců státních institucí, soukromé sféry, ale také hlas samotných Pražanů.
V rámci působení v komunální politice jsem se setkal se spoustou zajímavých osobností, kteří mají do diskuse o budoucnosti Prahy čím přispět. Před časem mě proto napadlo, že bych některé z nich mohl vyzpovídat a jejich názory na rozvoj města uceleně zprostředkovat nejširší veřejnosti.
Výsledkem je kniha rozhovorů s devíti inspirativními lidmi o tom, co Prahu trápí a jak jí dát podobu, jakou si zaslouží.
Publikace je samozřejmě zdarma a rád věnuji výtisk každému, komu není osud našeho hlavního města lhostejný.
Nechte si ji zaslat zdarma poštou nebo si stáhněte elektronicky 👉 http://www.ondrejprokop.cz/kniha/
Přeji vám příjemné prožití zbývajících letních týdnů!