V rámci efektivnějšího zajišťování čistoty a pořádku v ulicích zahájila MČ Praha 11 testování elektromobilů na svoz odpadkových košů. Mezi jejich výhody patří oproti aktuálně používaným dieselovým multikárám větší šetrnost k životnímu prostředí a nižší zátěž pro rozpočet městské části.

Čisté ulice a udržovaná veřejná prostranství jsou jedním ze základních předpokladů, aby se lidem líbilo tam, kde žijí. Výjimkou není ani Jižní Město, proto patří v rámci rozpočtu MČ Praha 11 právě životní prostředí tradičně k nejvyšším výdajovým položkám, ať už jde o výdaje běžné nebo investiční. Aktuálně se městská část zabývá mimo jiné končící životností dieselových multikár na svoz odpadkových košů. Multikáry s filtrem na pevné částice trpí každodenním provozem, kdy vůz popojíždí doslova po pár metrech mezi koši a neustále opakovaně startuje: filtr se tak nestihne vyčistit a je nutné často jej měnit.

Jako adekvátní náhrada multikár připadají v úvahu elektromobily, které nyní prochází testováním v terénu. Jejich hlavní výhodou je jednoznačně ekologičtější provoz, který je navíc tichý a nezanechává v ulicích zápach.

Elektromobily by zároveň představovaly menší zátěž pro rozpočet městské části než nové dieselové stroje – na pořízení jednoho vozidla lze čerpat dotaci z prostředků Národního programu Životní prostředí až do výše 200 tisíc Kč, nehledě na nižší náklady spojené s provozem a údržbou vozů.

Sám se v Praze pohybuji už několik let výhradně elektromobilem, takže mě možnost využívat elektromobilitu i pro svoz odpadu okamžitě zaujala. Nejdřív jsem byl sice skeptický, protože dobře vím o úskalích, na která elektromobilita v tržním prostředí ještě stále naráží. Osobně nicméně doufám, že se při svozu odpadu elektromobily osvědčí – protože kam jinam nasadit bezemisní vozy než na trasy v obydlených zónách, mezi dětskými hřišti a domy? Věřím, že se Praha 11 stane v tomto směru vzorem pro další městské části a vzduch v metropoli bude zase o něco čistší.