Myslím, že v současné době si všichni přejeme jedno a totéž: vyhrát boj s Koronavirem a minimalizovat jeho následky. Veškerá restriktivní opatření budou jednoho dne zrušené, Koronavirus odezní, avšak naše země bude stát na prahu nově vznikající krize, kterou bude muset urychleně řešet – ekonomická recese. Právě její přítomnost připouští již nejen ekonomové, nýbrž i vláda. Z těchto důvodů se již o víkendu sešla naše expertní skupina v oblasti ekonomické a finanční, a to za účelem vytvoření seznamu opatření, která budeme aktivně prosazovat na Praze 11. Uvidíme, třeba se stanou i inspirací pro další městské části a obce.

Pojďme se tedy podívat na návrh opatření, se kterým přicházíme, jejichž cílem  je zmírnění ekonomických a finančních dopadů Koronaviru pro Jižní Město. Najdete mezi nimi např. úkol připravit novelu rozpočtu pro rok 2020 v návaznosti na aktuální dění, alokaci dotací poskytnutých od MHMP v souvislosti s Koronavirem nebo možnost odložení v odůvodněných případech splátky nájemného (bytové i nebytové prostory), a to až o 2 měsíce a prominutí úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s restriktivními opatřeními. Rovněž chceme apelovat i na další zastupitele, aby se stejně jako my, vzdali části své odměny pro potřebné. Toto a mnohé další naleznete v přiloženém návrhu.

Důležité je v tuto chvíli jednat rychle a především flexibilně, o což se jako 1. místostarosta naší městské části maximálně snažím. Ve spolupráci s naším předsedou finančního výboru Martinem Horákem jsme dali dohromady právě tyto výše zmíněné a mnohé další návrhy opatřeních týkajících se oblasti finanční a rozpočtové na MČ Praha 11 v souvislosti s Koronavirem. V tomto návrhu jsme se snažili obsáhnout veškeré oblasti, kterých se výrazně dotýkají aktuální omezení.

Tento Návrh opatření v oblasti finanční a rozpočtové městské části Praha 11 z důvodu pandemie koronaviru budeme předkládat na nejbližší koaliční jednání a poradu vedení naší městské části.

Pokud vás ještě cokoliv napadá a myslíte si, že by bylo dobré to rovněž zohlednit, neváhejte se mi ozvat!

Naší tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.ondrejprokop.cz/wp-content/uploads/2020/03/TZ-ANO2011-P11-1.pdf