Končí září a s ním první školní měsíc. Na září a začátek školního roku jsme se na MČ Praha 11 připravovali celé prázdniny a toto období maximálně využili k potřebným opravám a úpravám na školních objektech a přilehlém okolí. 

Velký podíl na těchto aktivitách má i naše radní, Mgr. Zuzana Ujhelyiová, která je náležitě na tyto opravy hrdá: „Jsem především pyšná na to, že podle informací od ředitelů veškeré opravy proběhly zcela v pořádku a bez komplikací. Vzhledem k tomu, že proběhlo 15 oprav, považuji to skvělou zprávu,” shrnuje prázdninové opravy. 

V letošním roce totiž řada našich škol slavila či oslaví čtyřicetileté výročí založení a je tedy více než zřejmé, že je a bylo stále co opravovat, “jedná se především o rozvody vody a kanalizaci, což je věc na první pohled neviditelná, ale pro provoz zcela zásadní, a to i s ohledem na komplikace při možné havárii. Z těch viditelných oprav bych zmínila venkovní umývárny v MŠ Hroncova. Nejvíce oprav pak proběhlo v ZŠ Ke Kateřinkám, kde se měnily stoupačky v pavilonu G, renovovala se podlaha v tělocvičně a měnila se okna ve školní družině, “ doplňuje Mgr. Zuzana Ujhelyiová, radní MČ Praha 11.

 

Já se nyní pokusím odpovědět na několik nejčastějších otázek, které jsem k opravám školských objektů dostal:

 

Proběhly veškeré práce dle plánu nebo bylo něco, co jste museli při zadávání zakázek řešit nestandardně kvůli nečekaným komplikacím?Většina oprav a investic se zvládla dle původního plánu a harmonogramu. Zatím nemáme dokončené hřiště  u ZŠ Pošepného – ale to jsme věděli. Akci jsme rozjeli pozdě, až v srpnu, když nám přišly peníze z daní fyzických osob. Dříve jsme bohužel neměli finanční krytí. Starost mi dělá ještě hřiště  u ZŠ Campanus, kde jsme aktuálně měsíc v prodlení oproti harmonogramu. Je to pro mě velké ponaučení, mít dobře upřesněné smlouvy a hlavně sankční pokuty za nedodržení termínu. I tuto opravu, ale dokončíme do konce září. 

Z jakých oprav a vylepšení se tedy hlavně školáci mohou v tomto školním roce těšit?

Kromě standardního malování a drobných oprav škol jde pravě třeba o komplexní rekonstrukce venkovních hřišť. Teď ještě rozjíždíme kompletní opravu střech ZŠ Pošepného, kde nám letos zatékalo a střecha  je v havarijním stavu. Opět jsme čekali na finance, ale povedlo se je najít a získat. Opravu tak provedeme ještě letos do zimy.

Prozradíte výhled na další období? Co ještě čeká MČ Praha 11 v oblasti oprav a rekonstrukcí školních budov v tomto roce/příštím?

Příští rok máme v plánu primárně rekonstrukci několika varen a kuchyní, které jsou v některých školách ještě původní (více než 30 let staré). Také bychom rádi zateplili ZŠ ke Kateřinkám, která jako jediná škola na JM ještě nemá zateplení. Kromě školských budov chceme také rozjet kompletní rekonstrukci KČ ZAHRADA, která nám doslova začíná padat na hlavu. Další oprava, která nás čeká, je střecha v Chodovské tvrzi, letos se to (kvůli financím) nezvládne.

Detailní přehled oprav na našich školách a školkách

 

ZŠ K Milíčovu 674:

– Výmalba kuchyňských prostor (kuchyně, zázemí, jídelna)

– Oprava havarijního stavu kanalizace u tělocvičen

 

ZŠ Ke Kateřinkám 1400:

– Výměna stoupaček v pavilonu G

– Renovace podlahy v tělocvičně

– Výměna oken v družině

 

ZŠ Mikulova 1594:

– Výměna lina ve spojovacích chodbách N+M a výmalba chodeb

 

ZŠ Donovalská 1684:

– regulace a měření ÚT pavilon G

 

ZŠ Jírovcovo nám. 1782:

– Výměna osvětlovacích těles a výmalba pavilonu B

 

ZŠ Pošepného nám. 2022:

– Malování prostor školy – 1 pavilon

 

MŠ Stachova 518:

– Rekonstrukce ležatých rozvodů voda, kanalizace, hydranty

 

MŠ Dubnova 806:

– Výměna nevyhovujícího osvětlení v celém objektu

 

MŠ Konstantinova 1480:

– Rekonstrukce ležatých a svislých rozvodů 1 pavilon

 

MŠ Květnového vítězství 1738:

– Sjednocení dlažby u vstupu ke třídám ZŠ včetně rekonstrukce soc. zařízení

 

MŠ Hroncova 1882 a 1883:

– Rekonstrukce venkovních umýváren (4x)

 

MŠ Blatenská 2145:

– Dokončení rozvodů vody pavilon D

 

Celkem jsme do jmenovitých oprav za léto 2019 investovali 10 609 tis. Kč včetně DPH.

Kromě toho jsme realizovali nebo započali celou řadu investic o kterých jsem psal výše (rekonstrukce hřiště ZŠ Pošepného, ZŠ Capmapnus, komplexní oprava střech ZŠ Pošepného a další), do kterých jsme investovali zhruba dalších 20 milionů Kč.