Tento text překvapivě nebude o návštěvě Čínského prezidenta a bujarého vítání jeho reprezentace v podobě vlajek a billboardů. Pokud se totiž podíváte na fotografie z obdobných návštěv například z Velké Británie nebo Francie, pompéznost přivítání byla i tam stejná či dokonce ještě větší. Ale o tom opravdu psát nechci, protože to nepovažuji za projev nějakého špatného politického směřování, naopak, myslím si, že nám partnerství s Čínou přinese kapitál pro náš průmysl.

Rád bych ale poukázal na své drobné zděšení, kolik současných politických stran a hnutí směřuje svou ideologii čím dál tím více doleva. Krásnou ukázkou takového příkladu zrodu nového levicového bloku bylo zastupitelstvo hl. m. Prahy minulý týden, kdy se projednával bod tzv. „Kliniky“. Jednoduše řečeno, jedná se o občanskou iniciativu, která dělá krásné věci, dělá je zdarma a nezištně pro druhé, tak trošku v „hippie“ stylu. Starají se vzájemně o děti na způsob školky, provozují kavárnu, obchod se směnou zboží, různé druhy školení a další služby. Má to ale jeden háček. „Squatersky“ obsadili budovu, která jim nikdy nepatřila a která patří státu. Nemají žádnou právní subjektivitu, nejsou ani neziskovou organizací. Co je, však nejhorší je to, že v budově, kde se sdružují děti v něčem, co přirovnávají ke školce, neteče teplá voda a budova je v mnoha ohledech ve špatném až nebezpečném stavu. Porušují tam předpisy a bohužel i zákony. Ačkoli základní myšlenka je krásná a bohulibá, nemohu souhlasit s anarchistickým porušováním zákonů a předpisů. Pro mě je a vždy bude soukromé vlastnictví nadřazeno všemu ostatnímu.

Nejsmutnější na této kauze je, že se v podpoře této zcela zjevně nelegální činnosti spojili Pirátská strana, Zelení a KSČM. Přítomní hosté společně s Piráty a Zelenými bouřlivě tleskali paní Semelové, což je poslankyně KSČM, která loni v únoru jako host v pořadu ČT24 Hyde Park zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu, byla vynucená.

To, že KSČM má v určitých ohledech soukromé vlastnictví podřízené jiným principům, chápu. Z jejich ideologie je to jednoznačně jasné a minulost o tom ukázala své. Ale fakt, že se k této ideologii uchyluje i Pirátská strana a Zelení, mě šokuje a těžko se s tím srovnávám.

Jako další příklad neuznávání soukromého vlastnictví lze uvést například u stavebních parcel. Poslední dva roky nejsou výjimkou případy, kde developer dříve legálním způsobem získal stavební pozemky, chce na nich realizovat stavbu v rámci územního plánu a předpisů a městská část skrze různé nástroje tyto stavby blokuje a oddaluje. Pokud pak vlastník pozemku přijde na městskou část a chce se domluvit, ptá se, co městu vadí, jak má projekt upravit, je mu odpovězeno, že město tam nic nechce a chce zachovat zelenou louku. Ano je to hezké, je to populistické, ale pokud zelená louka je stavební parcelou, někomu patří a ten někdo chce stavět projekt v rámci územního plánu a zákonů tak je z mého pohledu minimálně nešťastné s dotyčným komunikovat tímto způsobem.

Jsme svědky plíživého a nebezpečného nástupu levice v naší společnosti tak, jak tomu bylo a je například ve Francii nebo jde stále jen o malou skupinu naší společnosti, která je pouze čím dál tím víc hlasitější?

Vyšlo 4.4.2016 na: http://www.nfpk.cz/glosy/ondrej-prokop/4373