V polovině února přišel náměstek pražského primátora Adam Scheinherr se záměrem zřidit pracovní skupinu k nápadu výstavby nové linky metra O. Pomineme-li, že v té době ještě ani nekopli na lince metra D, je to nápad ambiciózní a hodný další pozornosti.
Po více jak dvou měsících se v pondělí radním konečně dostal na stůl materiál týkající se zřízení pracovní skupiny k přípravě zadání studie proveditelnosti páté linky metra. V pracovní skupině zasedne kromě primátora Hřiba, jeho náměstků Petra Hlaváčka, Adama Scheinherra a Pavla Vyhnánka, dalších 17 zástupců magistrátu, IPRu, Ropidu, Dopravních podniků, TSK a dalších. Překvapivě je pamatováno i na jednoho zástupce opozice Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Co to v praxi znamená pro Pražany? Vůbec nic, skupina lidí se párkrát sejde, aby si popovídala, jak by to bylo hezké mít ve městě další linku metra a záměr utichne stejně rychle, jako začal.
Ale že je to hezký volební slib, viďte? Další linka metra… dobře to zní. Až na to, že tu předchozí téměř kompletně připravilo hnutí ANO pod vedením Adriany Krnáčové, tak o čí práci by se chtěli opřít tentokrát, to jsem sám zvědavý …