To vše magicky v režimu “veřejných zakázek malého rozsahu”.😡🤔 Abyste pochopili, v čem se tady skrývá ona magie, tak musíte vědět, že veřejná zakázka malého rozsahu (neboli VZMR) totiž musí být maximálně do 2 miliónů korun a tím pádem NENÍ výběr její dodavatelské firmy ze zákona příliš přísný. Vítěze zakázky v režimu VZMR například nemusí schvalovat Rada hl. města Prahy, dokonce ani pan primátor. Z pohledu zákona se u VZMR zkrátka jedná o menší projekt a na rozdíl od zakázek převyšujících 2 mil. Kč tak zákon klade výrazně benevolentnější podmínky na její realizaci. S tím samozřejmě souvisí i vyšší riziko zneužití těchto veřejných peněz.
O to více je fascinující, že v rámci nízkorozpočtové VZMR dokázali Piráti utratit hned přes sto miliónů korun! A to jen za jeden rok! Bohužel to ale není jediná podivuhodnost, která mě osobně na celé věci fascinuje. Je toho mnohem víc.
Pokud vás také jako mě zajímá tento další podfuk z řady pirátského primátora Hřiba, o kterém nejspíš ještě nikdo nikde nepsal, pak vám nejdříve musím představit jednoho z hlavních “podfukářů” pirátského Magistrátu.
Jde o zatím nepříliš známou osobu jménem Milan Krch. Pan Krch je ředitelem odboru informatických aplikací na Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň také zastupitelem Středočeského kraje, kde má celou řadu dalších funkcí. Vyjma toho, co budu psát dále, je tedy ukázkou typického pirátského pokrytectví. Piráti, kteří hlásají o tom, jak by politici neměli kumulovat funkce, přičemž třeba právě pan Krch je důkazem, že dělají pravý opak.
Na panu Krchovi je zajímavé už jen to, že jeho “nainstalování” do čela Odboru informatických aplikací se nepodařilo hned napoprvé, a bylo tak nutné celý proces opakovat, kdy se již konečně zadařilo a stal se ředitelem Odboru informatických aplikací – a to pouze díky tomu, že byl politicky “protlačen”. Při druhém výběrovém řízení si jej, dle mých zdrojů, proti vůli komise a úřadu prosadil sám primátor Zdeněk Hřib a jeho kancelář, kteří výběrovou komisi přesvědčili k tomu, aby nakonec hlasovala nadpoloviční většinou pro jmenování vybraného kandidáta, pana Krcha. Nabízí se tedy otázka, zda nejde o systematické tunelování veřejných rozpočtů politicky dosazenou a motivovanou osobou. Milan Krch je totiž člen Pirátské strany od roku 2018, a to mimořádně aktivní člen.
Zásadní je však skutečnost, že pan Krch dokáže nechat “zmizet” stovky milionů Kč za IT služby na přímý rozkaz primátora Hřiba za velmi zvláštních okolností, minimálně hraničících s principy Pirátské transparentnosti a možná i se zákonem o veřejných zakázkách.
Hřib se spolu s ostatními Piráty kasá digitalizací veřejné správy, zlepšením IT služeb, a přitom jde o jeden průšvih za druhým. O totálně předraženém propadáku v podobě Portálu Pražana, který stál město již přes 20 milionů korun, ačkoliv ho skoro nikdo nepoužívá😖, jsem vám už psal. Pokud vás článek minul, tak odkaz na něj naleznete v komentářích. Nyní se však pojďme podívat na zcela novou kauzu, kterou je zjevné netransparentní nakládání s veřejnými financemi při správě IT Magistrátu hl. m. Prahy.
Abychom si to mohli celé pořádně vysvětlit, je třeba si nejprve zopakovat alespoň trochu teorie o zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ten, jak jsem již psal výše, zná tzv. VZMR, tedy veřejnou zakázku malého rozsahu, která smí být na IT služby maximálně 2 mil. Kč. Pan Krch, dvorní kouzelník primátora Hřiba s veřejnými zakázkami, dokázal za rok utratit pomocí VZMR neskutečných 109 milionů Kč.🤯
Pokud zakázka překročí hodnotu 2 mil. Kč, měla by se soutěžit tzv. podlimitním, respektive nadlimitním řízením. A to i tehdy, pokud předem přesně nevíme, zda ty 2 mil. zakázka překoná či nikoliv. Pakliže předem panují v této otázce pochybnosti, jinými slovy, že by mohla 2 mil. překonat (díky vícepracem, dalším objednávkám), zákon hovoří jasně, že je třeba soutěžit v PŘÍSNĚJŠÍM režimu než VZMR.
Přesto pan Krch soutěží pomocí VZMR jak vzteklý. A proč?
➡ No, to je jednoduché. VZMR totiž umožňuje soutěžit tak, že oslovíte jen předem dané společnosti (dle zákona stačí tři) a ty následně vypracují a pošlou své nabídky. Ty stačí vyhodnotit a rozhodnout‼ Vše je pouze v kompetenci již zmíněného šéfa IT, pana Krcha. Vítěze zakázky nemusí schvalovat ani Rada hl. m. Prahy, dokonce ani pan primátor Zdeněk Hřib.
U VZMR je tedy velké riziko, že pokud někdo omylem či schválně vyzradí seznam oslovených firem, ty se jednoduše mezi sebou domluví, kdo zakázku vyhraje. Pokud by pan Krch naopak zakázky soutěžil jako podlimitní, musel by je vždy vyvěsit na veřejný věstník, a mohly by se tak do soutěže přihlásit všechny firmy na trhu splňující podmínky výběrového řízení. Patrně by tak Praha získala vždy výhodnější nabídku, protože by konkurence byla širší a celé by to nesvádělo k “domluvám na trhu”. ⬅
Pro představu, pan Krch přidělil pomocí VZRM tyto zakázky, těmto společnostem a v tomto objemu financí… Jen za posledních 12 měsíců!!!
👉 IT CONsult Solution s.r.o. – 5 smluv za 8 088 850 Kč (tedy o 6,1 mil. Kč víc, než umožňuje VZMR)
👉 System boost s.r.o. – 5 smluv za 7 643 086 Kč (o více než 5,6 mil. Kč, než umožňuje VZRM)
👉 TOTAL Service a.s. – 6 smluv za 6 359 639 Kč (o 4,4 mil. Kč víc)
👉 DELTA ADVISORY a.s. – 4 smlouvy za 3 614 270 Kč (o 1,6 mil Kč víc)
👉 YOGEN s.r.o. – 3 smlouvy za 3 029 840 Kč (o 1 mil Kč víc)
👉 A dalších asi 17 obchodních společností, kterým přidělil zakázky za VÍCE než 2 miliony Kč.
Vše výše uvedené je zcela v rozporu s tím, co hlásá pirátský radní pro transparentnost Adam Zábranský, a já se domnívám, že je to i v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a nebo, že jde o jeho obcházení. Proto jsem podal podnět na Úřad pro hospodářskou soutěž pro prošetření těchto zakázek. Také jsme za opozici požádali o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o to, jak daná výběrová řízení probíhala, jaké firmy byly osloveny a jak byly vyhodnoceny. Kauzy také budeme probírat s kolegy na Kontrolním výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, jehož jsem místopředsedou. S výsledky mého šetření vás budu brzy seznamovat.
Jako polehčující okolnost na stranu primátora Zdeňka Hřiba je třeba na závěr uvést, že dle mnoha zdrojů je pan Krch u primátora nyní velmi neoblíben a ten by se jej nejspíše nejraději zbavil. Avšak pan Krch má údajně velmi dobré “stranické krytí” přímo od hlavního a velmi vlivného IT pirátského poslance Profanta.
Co si o tom myslíte? Překvapuje vás to ještě? Napište mi do komentářů. Budu rád za váš názor.
P.S. Pokud jste ještě nečetli mé minulé články, ve kterých rozebírám další velké Pirátské podfuky, pak na ně dávám pod tento příspěvek do komentářů odkazy. Sdílejte prosím tyto články, ať se co nejvíce lidí dozví, jak to v Praze v zákulisí ve skutečnosti chodí. Lidé si to zaslouží vědět a teď bohužel získávají jen samou propagandu!