Jednou z věcí, kterou jsme před volbami kritizovali byly neprůhledná výběrová řízení. Od začátku našeho funkčního období pracujeme na jejich zprůhlednění a otevření širšímu počtu firem a živnostníků. Prvním krokem bylo vyvěšení veřejných zakázek na web městské části, kde je může najít široká veřejnost.

Na webu jsou vidět nejen aktuálně vypsaná výběrová řízení, ale i ty ukončená s maximem informací o tom jak výběr proběhl a koho a proč hodnotící komise vybrala.

Vše naleznete pod odkazem: http://www.praha11.cz/cs/verejne-zakazky.html.

Toto je pouze začátek změny k lepšímu. Věřím, že již tento rok bude Praha 11 jedním z měst, kde se nebojí do výběrového řízení přihlásit jakákoli (i malá) firma nebo živnostník bez konexí.

A co vy už zvažujete, že se k nějaké zakázce MČ Prahy 11 přihlásíte?