Dlouhodobě jsme na zastupitelstvu opozicí napadáni, že podporujeme hazard na Praze 11. Samozřejmě to není pravda. Tak jsme se rozhodli těmto řečem konečně udělat definitivní přítrž. Na Radě 20. května jsme doporučili magistrátu vyřadit celkem 7 heren. Většina z nich je na pochozí zóně Háje, která je tímto nešvarem opravdu zaneřáděná. Více podrobností najdete v níže uvedeném prohlášení.

Dne 20. května 2019 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 0512/22/R/2019 o provozování hazardních her na území MČ Praha 11.

Usnesení doporučuje Magistrátu hl. m. Prahy vyřadit z obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, určující místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, dvě adresní místa s celkem sedmi herními provozovnami.

Pondělní usnesení Rady jednoznačně potvrzuje zájem radnice omezovat a snižovat počet heren na Praze 11, naplňujeme tak naše programové prohlášení ve kterém jsme se zavázali k postupnému snižování herních provozoven v naší městské části!“ uvedl Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11 pro majetek, investice a podporu podnikání.

A o co konkrétně šlo?

Konkrétně jde o adresní místo Arkalycká 877/4, Praha 11, na kterém se nacházejí tyto tři provozovny:

– herní provozovna provozovaná pod tehdejším názvem Las Vegas bývalým provozovatelem Helvet Group a.s. (v tomto bodě  usnesení č. 0512/22/R/2019 pouze potvrzuje usnesení ZMČ č..0002/36/Z/2018 ze dne 15.02.2018, které provozovnu taktéž doporučilo vyřadit z vyhlášky)

– herní provozovna Forbes Casino Gaiaxie, provozovatel Victoria – Tip, a.s.

– herní provozovna Casino BONVER, provozovatel BONVER WIN, a.s.

– herní provozovna CASINO MAGIC X GAMES, provozovatel BIG WIN, a.s.

Druhou lokalitou, které se doporučení na vyřazení z vyhlášky 10/2013 Sb. hl. m. Prahy týká, je adresní místo Opatovská 874/25, Praha 11, kde se nacházejí níže uvedené provozovny hazardních her:

– herní provozovna Forbes Casino, provozovatel Victoria – Tip, a.s.

– herní provozovna Hájenka, provozovatel Big Win a.s.

– herní provozovna Korma, provozovatel Auto Games, a.s.

Zařazení či nezařazení adresních míst do vyhlášky 10/2013 Sb. hl. m. Prahy městská část pouze navrhuje. Konečné rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva hl. m. Prahy.