Mám ohromnou radost, že se nám s tím za našeho působení podařilo konečně někam hnout. Tato dlouho očekávaná přestavba přinese řadu změn a přiblíží nás zase o kousek k hezké a moderní stanici s pěknou městskou čtvrtí, jako je to například na Chodově. 🤩 Do komentářů vkládám několik vizualizací pro představu…

Pokud se ptáte, proč naší městské části zabralo tak dlouho, než tyto změny dala do pohybu, a jak je možné, že se to celých 12 let pouze a jen plánovalo, pak vám hned odpovím. Potíž zde byla v tom, že město původně požadovalo po dopravním podniku kolem 600 tisíc korun za pronájem pozemku, který je nutný ke stavebním pracím využívat – pro přístup na stavbu, pro odkládání materiálu a tak dále. Vzhledem k tomu, že Dopravní podnik hl. m. Prahy neměl na tento pronájem několik let po sobě prostor v rozpočtu, rekonstrukce metra tak stála na místě.

Žádat tyto peníze po dopravním podniku a blokovat tak celou přestavbu mi osobně přišlo jako naprostý nesmysl. Vždyť konec konců je to v zájmu nás všech, občanů i městské části, aby se toto místo po letech konečně zvelebilo a dopravní podnik není žádná soukromá firma, která by na tom nespravedlivě profitovala. Můj návrh řešení byl jednoduchý. Prostě tento pronájem odpusťme a podílejme se na přestavbě jako skuteční partneři. Už bylo na čase.

Co si budeme povídat, všichni víme, jak to se stanicí a jejím okolím vypadá. Nepořádek, odpadky a nedopalky, špinavá nebo rozbitá skla, posprejované zdi, bezdomovci a obecně nedostatek občanského vyžití a služeb v lokalitě. 😒 Pokud pomineme samotný její stav a vzhled, je stanice metra v podstatě obklopena jen vzdálenými bytovými domy a ničím jiným. To samozřejmě má své důvody v historii, kdy tehdy vládnoucí komunisté stačili vystavět pouze tyto panelové domy, ale na nic dalšího už jim peníze nezbyly a za 30 porevolučních let se dosud žádné další vládě nepodařilo s tím něco provést. 😕

To všechno se teď ale začne měnit. Dnes začínáme s rekonstrukcí spodního vestibulu a nástupiště. Vzniknou konečně dva bezbariérové výtahy, které usnadní přístup do metra nejen vozíčkářům ale také maminkám a starším lidem, kteří mi kvůli tomu i často psali. Opraveny budou obklady stěn, dlažby i stropní desky, vymění se kompletně veškeré podhledy ve stanici i vestibulu, pořídí se nové odpadkové koše a lavičky pro cestující, vymění se osvětlení, vzniknou nové nátěry na autobusovém nástupišti a mnoho dalšího. Opraveny budou také akustické majáčky, které pomáhají s orientací nevidomým a slabozrakým. Věřím, že se tím úroveň celého metra ohromně zvedne a moc se těším na výsledek. 😍

Rekonstrukcí dolního vestibulu a nástupiště rozhodně ale nekončíme! 💪 Naopak jsme vůbec poprvé v porevoluční historii na prahu dobudování zdejší lokality tak, jak si to projektanti po léta představovali. V současnosti už je hotová územní studie, která navrhuje, co všechno by bylo možné a také potřebné v okolí vybudovat, aby stanice fungovala jako jakýsi střed celé okolní čtvrti.

Ve spolupráci s investory, se kterými nyní kolegové intenzivně jednají, by zde postupem času měly vzniknout obchůdky, kavárny, restaurace ale také nová zeleň, park, vodní prvky jako např. fontána nebo rybníček a podobně. Magistrát hl.m. v místě dále plánuje vybudování nového P+R parkoviště, kam by se dalo sjet z dálnice a kde by mohli projíždějící řidiči parkovat, což by zase ulevilo celkové situaci s dopravou a parkováním na Praze 11.

Věřím, že je to jen jedna z mnoha pozitivních novinek, které vám v blízké době budeme moci představit. Pracujeme intenzivně na tom, abychom realizovali naší vizi skutečně rozvinutého Jižního Města, o jaké často mluvím, a z okolí tohoto metra vznikla krásná městská čtvrť, kde lidé naleznou vše, co bude třeba. 😎 Zároveň chci moc poděkovat svým kolegům, bez kterých by tento úspěch a další věci nebyly možné, a těmi jsou Adam Scheinherr, Martin Duška a Petr Witowski.

Budu vás určitě informovat o všem, co se děje. Děkuji za podporu a mějte všichni moc pěkný týden.