Nepřestává mě udivovat arogance moci, kterou předvádí pirátská koalice na Magistrátu hl. města Prahy, a to nejen při běžných jednáních Zastupitelstva, nýbrž i nerespektování demokraticky přijatých usnesení. Přičemž druhé uvedené považuji za velmi závažné provinění. To, že se jednání Zastupitelstva konají až do brzkých hodin ranních, to už jsme si zvykli, byť nám to přijde skutečně nevhodné, neboť řada občanů je tak nucena strávit na jednání Zastupitelstva nejen celý den, ale mnohdy dokonce i celou noc, a to jen proto, aby se mohli demokraticky vyjádřit k záležitostem, které se jich přímo či nepřímo dotýkají a na kterých jim záleží. Skutečně bychom neměli potlačovat občanské aktivity, zájmy a iniciativy. Co nám však v tuto chvíli přijde zcela neuvěřitelné je to, že tato pirátská koalice nerespektuje demokraticky přijatá usnesení Zastupitelstva. Pravdou je, že s pirátskou koalicí máme za sebou již leccos od falšování zápisu z jednání Rady hlavního města Prahy přes “zázračné” ztráty záznamů z jednání Rady hl. m. Prahy, aniž by existoval zápis nebo odmítnutí podpisu zápisu z jednání Rady, a to přímo samotným primátorem Zdeněk Hřib – primátor Prahy, avšak to je opět kapitola sama o sobě. V současné době je však řeč zejména o NERESPEKTOVÁNÍ demokraticky přijatého usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy ohledně Smetanova nábřeží. Tento fakt považuji za zcela neakceptovatelný, a proto jsme se v rámci opozice domluvili na požadavku o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva, přičemž bod ohledně Smetanova nábřeží požadujeme zařadit na program jednání jako první.