Mám radost, milí sousedé, protože se včera povedlo dotáhnout něco velkého. Sandra získala ve všech ohledech zelenou a do léta 2021 tak 174 rodin najde nové bydlení! Magistrát totiž schválil dotaci na 30 miliónů korun a dalších 100 miliónů jako půjčku na dofinancování tohoto domu. Stavba tak jede naplno a nic jí již nestojí v cestě.

Navíc se mi podařilo uspět s protinávrhem, aby naše MČ půjčku splácela 15 let místo standardních 10. Díky tomu bude roční splátka nižší a Jižní Město si tak bude moci dovolit snížit nájem za bydlení v Sandře. Kdyby tomu bylo naopak a splácelo by se jen 10 let, vyšší roční splátka by donutila MČ nájem zvýšit a tím by na něj nedosáhlo spoustu těch, kteří toto bydlení opravdu potřebují. To jsem samozřejmě nechtěl dovolit, aby se stalo.

Tenhle projekt je pro mě skutečně srdeční a jsem moc šťastný a vděčný, že se podařilo získat dostatek financí, což vůbec nebylo snadné. Ale povedlo se a tak nejen, že s jeho dokončením bude k dispozici 174 ubytovacích jednotek, také se o dost zvýší úroveň bydlení v tomto objektu, bezpečnost, množství zeleně i počet parkovacích míst v lokalitě.

Bohužel, jak to tak bývá, se nám tu ale šíří určité dezinformace a omyly, které bych teď chtěl rozjasnit. Píšete mi nebo se ptáte často na ty samé věci, tak vám na ně odpovím.

❓ Proč byla cena projektu jiná než nakonec vysoutěžená cena?

Cena projektu je totiž jen předpoklad. Snaží se být co nejpřesnější, ale až soutěž, která se řídí dle zákona o zadávání veřejných zakázek, určí hlavního zhotovitele a skutečnou realizační cenu.

❓ Proč se rekonstrukce začíná vnitřkem?

Původním záměrem v roce 2014 bylo investovat do revitalizace s tím, aby se především vyřešil problém s vysokou kriminalitou v okolí Sandry. Ta byla způsobena přítomností rizikových osob v objektu.

V té době nebylo možné celou investici financovat najednou a revitalizace tak byla rozdělena do několika etap s tím, že zásadním cílem bylo právě zklidnění sociálního napětí v lokalitě s téměř výhradně rezidenční funkcí.

❓ Kam zmizely ty zánovní protipožární dveře za 3 mil.?

Dveře nezmizely, v projektu jsou stávající protipožární dveře na schodišti zachovány. Z důvodu rekonstrukce byly ale demontovány, aby se neponičily.

❓ Jak se provádí rekonstrukce střechy a odtok dešťové vody?

Rekonstrukce střechy je navržena jako kompletní výměna střešního pláště včetně zateplení. Odvodňovat se bude stejně jako dříve vnitřními svody v objektu. Nově bude posouzena možnost osazení retenční nádrže v suterénu objektu pro její využití na zálivku nově vysazené zeleně na JM.

❓ Kdy bude plášť budovy (střecha, okna, fasáda)?

Plášť budovy se bude projektovat v nadcházejícím období na základě již zpracovaného stavebně technického průzkumu objektu a energetické studie.

❓ Jak to chcete zkolaudovat, když je tam teď energetická třída „F“?

Navržené stavební úpravy se týkají pouze vnitřku budovy. Obvodový plášť není předmětem projektu, ani stavby a tudíž ani kolaudace. Práce na PD pláště budou v brzké době započaty.

❓ Kolik bude potřeba parkovacích míst, aby se podle vás mohly ubytovací jednotky re-kolaudovat na byty? Obzvlášť když se teď jejich počet vypočítává dle celkové plochy budovy vyměřené podle obvodu budovy, takže po zateplení Sandry bude mimo jiné paradoxně potřeba ještě více míst?

Pro rekolaudaci ubytovny na bydlení by to znamenalo nárůst počtu parkovacích stání o zhruba 15 %. Pro přesný počet by bylo nutné provést detailní výpočet se započtením všech provozů v objektu.

Pokud by vás napadla ještě jakákoli další otázka, neváhejte se ptát nebo mi napište. Rád vaše dotazy zodpovím. Taky nezapomeňte, že už nyní máte možnost přihlásit se o budoucí bydlení ve zrekonstruované Sandře. Jestliže máte zájem, navštivte oficiální stránky projektu na www.bydleni-sandra.cz a vyplňte formulář.

To by pro zatím bylo ode mě vše. Budu nadále hlásit, jak nám práce na Sandře postupují. 😊