Stále častěji se mě ptáte, jak to vypadá s pohotovostí v Šustově ulici – tedy jestli se chystá ukončení jejího provozu, nebo bude fungovat dál.

Většina z vás si nejspíš všimla, že jsem zde tohle téma minulý týden řešil. Slíbil jsem, že vás budu informovat o dalším vývoji, a to také teď udělám. Jen pro začátek celou situaci zopakuji pro ty, kdo mé příspěvky nečetli…

Podle dosavadní smlouvy naší městské části se společností EUC Klinika Praha a.s. měla skutečně pohotovost v Šustově ulici ukončit provoz ke dni 31. 3. 2020. K uvedenému datu totiž uplyne 10 let, na které byla smlouva sjednaná. Když jsme v radě zvažovali, zda uzavřít smlouvu novou, museli jsme vzít v potaz všechna fakta, tedy i ekonomickou stránku provozu pohotovosti. Ze statistiky počtu ošetřených pacientů v uplynulých letech, kterou jsme si nechali předložit, nám vyšlo, že jedno ošetření na pohotovosti stálo městkou část přes 1800 Kč, což je dražší než velmi nadstandardní soukromá péče. Právě relativně nízká vytíženost a oproti tomu velká finanční náročnost provozu pohotovostí je ostatně důvodem, proč je již všechny zbylé pražské městské části zrušily.

Fakt sice je, že je Praha 11 poslední samosprávou, která svou pohotovost ještě „drží“, a že zajišťování těchto služeb je primárně povinností hlavního města (a standardně máme tuto péči zajištěnou v Thomayerově nemocnici), ale to samozřejmě není a ani nesmí být důvodem, proč jednat stejně jako zbytek Prahy. Tím nejdůležitějším kritériem při rozhodování, co dál, je odpověď na otázku, zda pohotovost v naší městské části potřebují ti, kdo v ní žijí. Vy. Sám bych si přál u nás pohotovost zachovat, protože vím, že když je člověku špatně, potřebuje se k lékaři dostat co nejdřív a ne místo toho cestovat přes půlku města. Tenhle pocit jste mi potvrdili i vy, kteří jste se minulý týden zapojili do ankety o dalším provozu pohotovosti. Celkem vás hlasovalo 698 a z toho 92 % pro zachování pohotovosti. Slíbil jsem, že vaše názory zapadnout nenechám, proto jsme celou věc znovu otevřeli tohle pondělí v rámci jednání rady. A jak to dopadlo?

Opět jsme se shodli, že zavřít pohotovost jen tak bez náhrady prostě nemůžeme. Se společností EUC Klinika Praha a.s. proto budeme pokračovat v jednáních o zajištění dalšího provozu pohotovosti minimálně do konce letošního roku. Pokud bude druhá strana souhlasit, navrhli bychom poté zastupitelstvu naší městské části, aby na financování prodloužení provozu pohotovosti schválilo dotaci, která pokryje nezbytné náklady. Díky tomu získáme dostatek času na nalezení takového řešení, které bude mít co nejmenší dopad na obyvatele naší městské části. Zároveň už teď jednáme s vedením Thomayerovy nemocnice o konkrétní spolupráci, jejímž cílem by mělo být mimo jiné personální posílení tamní pohotovosti. Do pohotovostí v pražských nemocnicích pak bude kvůli navýšení počtu pacientů letos výrazněji investovat i hlavní město, a to desítkami milionů korun, které poputují na rozšíření kapacit i personálu pohotovostí a zkvalitnění lékařské péče.

Další důležitou otázkou, kterou budeme díky času získanému přechodným prodloužením provozu pohotovosti v Šustově moci vyřešit, je doprava. Je jasné, že pokud by pacienti z Jižního Města měli v budoucnu využívat pohotovost v Thomayerově nemocnici, musí mít možnost se tam co nejrychleji dostat, což znamená zajištění vhodných dopravních spojů.

Jinými slovy, uděláme vše pro to, abychom vám v případě, že nakonec ke zrušení místní pohotovosti opravdu dojde, dokázali nabídnout důstojnou náhradu. Není tedy třeba obávat se překotných změn a hlavně jak jsem slíbil – o všem vás budu s předstihem informovat J