Podívejme se na přehledné shrnutí nejvýznamnějších protikrizových balíčků a opatření, které jsme schválili nejen na Praze 11, ale které schválila také vláda České republiky.

V současné době jsme na Praze 11 již přijali s okamžitou účinností toto:

🔍 Městská část Praha 11 nebude jako pronajímatel účtovat nájemcům úroky z prodlení za případné opoždění finančního plnění plateb nájemného ⛔️, ani tato skutečnost nebude považována jako výpovědní důvod ⛔️. A to v období od 03/2020 do doby zrušení nouzového stavu a všech mimořádných opatřeních s tím souvisejících. 📝🎁 O dalších změnách jednáme.

Dále v současnosti platí na celém území ČR:

🔎 Odpuštění minimálních záloh pro OSVČ na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna, přičemž minimální měsíční záloha na sociální pojištění letos činí 2.544 Kč, na zdravotní pojištění 2.352 Kč. Celkem živnostníkům stát odpustí 29 376 Kč.

🔎 Pozastavení povinnosti EET po celou dobu trvání stavu nouze (minimálně 1 měsíc) a na následující tři měsíce.

🔎 Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424,- Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny.

🔎 Ministerstvo financí dále navrhuje podporu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně pro OSVČ, kterým byla uzavřena provozovna v souvislosti s vládními opatřeními. Více informací bude známo v pondělí 30.3., věc musí schválit Sněmovna.

🔎 Kurzarbeit – finanční kompenzace zaměstnavatelům, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o děti u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejich výrobcích či službách. Zaměstnavatel se však zaváže, že nikoho nepropustí. První žádost bude možné podávat od 1. dubna.

🔎 Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv, platí od 24. března do odvolání.

🔎 Bezúročné půjčky pro malé a střední podniky COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné v období 16. – 20. března, alokace je 5 mld. Kč. Výsledkem je více než 3200 žádostí v celkové výši přesahující 10 mld. Kč, a to za pouhé čtyři dny.

🔎 Program COVID II – rovněž v tomto případě alokace činí 5 mld. Kč a je určen nejen malým a středním podnikům, ale i živnostníkům. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tis. Kč a končí na 15 mil. Kč. Jedná se o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Program bude spuštěn od pondělí 30. března.

🔎 Zpětné vykázání ztráty – vykáže-li poplatník ztrátu v letošním roce, bude ji moci zpětně uplatnit ve formě dodatečného daňového přiznání za roky 2018 a 2019. Vzniknou-li přeplatky, budou poplatníkovi navráceny.

🔎 Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce – možnost poskytnutí grantové podpory i na provozní financování či možnost akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Další opatření jsou v jednání. Sledujte příspěvky. Budu vás o všem informovat!